Einde aan langdurende warmte en droogte

Kans op neerslag neemt toe.

Op dit moment zijn de temperaturen gedaald. Door de aanhoudende droogte staan veel bomen en struiken al in de 'herfststand' en laten veel blad vallen. Bomen en struiken doen dit voornamelijk om in deze periode van droogte te overleven.

Blad in afvoergoten

Er zijn maatregelen genomen om overlast bij eventuele hoosbuien zoveel mogelijk te voorkomen: de goten worden regelmatig geveegd en de straatkolken worden periodiek geleegd. Zo kunnen we voorkomen dat veel blad mee spoelt naar de afvoergoten bij zware hoosbuien. Het is echter onmogelijk om overal de goten en kolken vrij te houden van blad dat door de droogte is gevallen.

Wilt u een handje helpen?

Kijk in uw woonomgeving of de putten langs de stoep en op de straat vrij zijn van blad, takjes en ander vuil. Dit kunt u eenvoudig met een hark of bezem verwijderen. Hierdoor kan bij regen het water vrij weglopen in het riool en blijft de overlast beperkt. Check ook dakgoten op blad en verwijder dit om regen zo snel mogelijk af te kunnen voeren. De kans dat bij een zeer zware hoosbui de capaciteit van het riool niet toereikend is, blijft natuurlijk bestaan.

Mogelijke vissterfte

Als er bij een hoosbui teveel water door het riool moet, kan het water overlopen in sloten en beken. In dat geval loopt het zuurstofgehalte terug en kunnen vissen sterven. Als dat het geval is kunt u dat melden bij waterschap Vechtstromen 088- 2203333.

Watertekort

De hoeveelheid neerslag die verwacht wordt biedt helaas geen oplossing om het watertekort voldoende aan te vullen. Kijk voor meer informatie op vechtstromen.nl/droogte

Extra risico bij windstoten

Plaatselijk kunnen de buien gepaard gaan met zware windstoten. Door de grote droogte zijn de bomen extra kwetsbaar. Hierdoor zijn de risico’s op omvallende bomen en vallende takken extra groot. Daarnaast is het belangrijk om alert te zijn op losstaande spullen, zoals tuinmeubilair en parasols. Let daarbij ook op de spullen van uw buren die op vakantie zijn.

wateroverlast bij hevige regenbui