Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Een vormvrije aanvraag jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning in Losser

Inwoners die een aanvraag willen doen voor jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning in Losser, hoeven dit niet langer uitsluitend schriftelijk te doen. De aanvraag mag vanaf nu vormvrij gedaan worden. Dat wil zeggen, dat de aanvraag mondeling, schriftelijk of digitaal kan worden ingediend. Het grote voordeel hiervan is minder bureaucratie voor de inwoner en minder administratieve handelingen voor de consulent.

Wethouder Anja Prins: “Voor de inwoner wordt het hiermee een stuk makkelijker om een aanvraag voor jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning te doen. Wanneer het onderzoek door de consulent van de gemeente is afgerond, het advies is besproken en de inwoner besluit om een aanvraag in te dienen, hoeft de inwoner niet meer te wachten op ontvangst van het juiste formulier, om deze vervolgens ondertekend terug te sturen. Hierdoor kan de geadviseerde ondersteuning sneller starten!”

De participatieraad heeft bij deze verandering een adviserende rol gespeeld en geeft over deze verandering aan, dat “de jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning nu toegankelijker en laagdrempeliger zijn geworden”.

Heeft u vragen of wilt u contact? 

Dan kunt u zich wenden tot de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) van de gemeente Losser;

  • Bezoekadres: raadhuisplein 1, 7581 AG Losser, elke werkdag van 9.30-15.30 uur.
  • Telefonisch: 053-5377400, elke werkdag van 9.30-15.30 uur.
  • Per mail: wijz@losser.nl
  • Via de website