Een prijs voor vrijwilligerswerk

Losser zoekt Dé vrijwilliger. Kent u iemand of een organisatie die zich bijzonder voor zijn/haar noabers inspant? Meld hem/haar dan voor 30 november 2017 aan.

Na de succesvolle en bijzonder warme prijsuitreiking van vorig jaar, het eerste jaar waarin we de vrijwilligersprijs hebben opengesteld gaan we ook dit jaar weer op zoek naar dé vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie van het jaar. In Losser zijn gelukkig ontzettend veel mensen betrokken bij vrijwilligerswerk en dat is ook hard nodig om onze samenleving draaiende te houden. Vele organisaties niet alleen in sport maar ook in welzijn en cultuur kunnen zonder vrijwilligers niet draaien en die activiteiten organiseren die ze graag zouden willen.
U weet vast wel iemand of kent een organisatie die zich bijzonder voor zijn of haar noabers inspant. Meld deze dan aan zodat wij ook tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst enthousiaste vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten.

Wethouder Jan Martin van Rees: “Ik was blij verrast dat zoveel mensen waren aangemeld om in aanmerking te komen voor de prijs. Ik benijd de jury dan ook niet die een keuze moet maken. Iedereen die aangemeld is en dat geldt ook voor de organisaties doet uiteraard ontzettend goed werk. Zonder hen, kunnen wij ook niet sporten of leuke activiteiten ondernemen, of bijvoorbeeld bijzondere evenementen organiseren. Vandaar ook dat wij besloten hebben om twee prijzen in het leven te roepen. Eén voor de vrijwilliger van het jaar en één voor de vrijwilligersorganisatie van het jaar. De winnaars krijgen zowel een geldprijs als een mooi kunstwerk.

Aanmeldingsprocedure

Inwoners van Losser of organisaties kunnen een vrijwilliger, groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aanmelden voor deze prijs. We hebben hiervoor een speciaal aanmeldingsformulier. Het formulier is ook bij het gemeentehuis af te halen is. Het aanmeldingsformulier moet voor 30 november 2017 bij de gemeente Losser ingeleverd zijn. Een selectiecommissie verzamelt de nominaties.

Aanmeldingsformulier vrijwilliger

Aanmeldingsformulier groepen/vrijwilligersorganisaties

 

Bekendmaking en Uitreiking

Een jury bestaande uit vijf personen die samen een afvaardiging van organisaties vormen uit Losser buigt zich over de nominaties en wijst de winnaars aan. De uitreiking van de prijs van de vrijwilliger en groep vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie van het jaar vindt  jaarlijks plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie. 

Wat zijn de criteria voor de individuele vrijwilliger?

Iemand komt in aanmerking voor de prijs als hij of zij 
•    met kop en schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt;
•    een duidelijk positieve bijdrage aan de Losserse samenleving levert;
•    in positieve zin een verandering in gang heeft gezet binnen een organisatie of de gemeente;
•    een vernieuwing in gang heeft gezet in het vrijwilligerswerk;
•    al gedurende een langere termijn vrijwilligerswerk doet bij één of meerdere organisaties;
•    een voorbeeldfunctie voor anderen vervult;
•    een belangrijke factor is bij het slagen project/activiteit;
•    saamhorigheid bevordert en mensen met elkaar in contact brengt.

Criteria voor groep vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties:
•    het vrijwilligerswerk moet binnen het gebied van de gemeente Losser plaatsvinden;
•    Het vrijwilligerswerk moet inspirerend en motiverend zijn;
•    De mate waarin een vrijwilligersgroep op een evenwichtige  en doelmatige manier omgaat met mensen , materialen en middelen;
•    De mate waarin de organisatie al dan niet kan steunen op een professioneel apparaat.

Een genomineerde vrijwilliger, groep vrijwilligers en vrijwilligersorganisatie hoeven niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen.

Uitgelicht