Een kunstgras hockeyveld op sportpark ’t Wilpelo in Overdinkel

Het college van B&W is akkoord met de aanleg van een kunstgras hockeyveld in Overdinkel. Hockey Club Losser heeft de gemeente om toestemming gevraagd voor de aanleg van een kunstgras hockeyveld met verlichting op sportpark ‘t Wilpelo.

Wethouder Harry Nijhuis: “na een aantal locaties te hebben uitgeprobeerd, heeft Hockey Club Losser uiteindelijk een mooie en geschikte plek gevonden op sportpark ’t Wilpelo in Overdinkel. De overige bespelers van het sportpark hebben hen daar warm ontvangen. Dat doet mij veel deugd. Hockey is ook in onze gemeente een groeiende sport en verdient dus een goede locatie met een mooi, modern kunstgrasveld. Hockey Club Losser zal het kunstgrasveld zelf aanleggen en onderhouden.”

Hockey Club Losser heeft, in samenwerking met de gemeente, de afgelopen jaren intensief gezocht naar een geschikte locatie, in eerste instantie in de kern Losser. Hierbij heeft de vereniging aangegeven, dat ze zelf het hockeyveld wil realiseren zodra een locatie beschikbaar komt. Inmiddels maakt de vereniging sinds het seizoen 2017-2018 gebruik van een natuurgrasveld op sportpark ’t Wilpelo in Overdinkel. Omdat er op korte termijn in de kern Losser geen geschikte locatie beschikbaar komt en de huidige locatie in Overdinkel nu heel goed bevalt, heeft de club besloten haar kunstgrasveld in Overdinkel te realiseren. De ledenvergadering van Hockey Club Losser heeft al ingestemd met het plan voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld.

Hockey Club Losser is nu aan de slag om de financiering rond te krijgen

De aanlegkosten van het nieuwe veld bedragen globaal € 350.000,-. Hockey Club Losser spant zich in de komende tijd in om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Daarvoor zal ze de diverse mogelijke bronnen aanboren, zoals een lening, sponsoring, inzamelingsacties en subsidies. Voorafgaande aan de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld zal de Hockey Club de actuele investerings- en exploitatiebegroting nog bespreken met de gemeente. Streven van Hockey Club Losser is om in het najaar 2019 te starten met de aanleg van het kunstgras hockeyveld.

 

bord Sportpark het Wilpelo