Doe mee aan het digitale Omgevingsfestival!

Inwoners, ondernemers en organisaties brengen hun wensen en ideeën naar voren

Op donderdagavond 9 september aanstaande organiseert gemeente Losser het digitale Omgevingsfestival. Tijdens het Omgevingsfestival kunt u uw ideeën en wensen naar voren brengen over hoe de gemeente Losser er in het jaar 2035 zou moeten uitzien. Ga op 9 september naar de website van Omgevingsvisie Losser en doe mee!

Een omgevingsvisie voor Losser

In de komende periode gaat de gemeente - samen met inwoners, ondernemers en deskundigen - aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen hoe de fysieke omgeving van de gemeente Losser er op de langere termijn (te beginnen 2035) uit moet zien. In de omgevingsvisie bepalen we de kaders: we schrijven bijvoorbeeld op wat we wel en niet willen toestaan in een bepaald gebied. Willen we bijvoorbeeld meer winkels en bedrijven toestaan in het buitengebied? Mogen er meer woningen komen in het buitengebied? Hoe zorgen we dat een wijk veilig is ingericht en goed bereikbaar voor jonge en oude mensen. Welke sociale voorzieningen moeten er zijn in een bepaalde buurt of wijk? Hoe gaan we om met verkeer en parkeren? Wat doen we met zonnevelden en windparken? Wat is er in de omgeving nodig om toerisme en recreatie te stimuleren en willen we dat? Allemaal vragen die bij het opstellen van een omgevingsvisie aan de orde kunnen komen. Heeft u zelf ideeën of vragen? Doe dan ook mee aan het Omgevingsfestival op 9 september.

De website van Omgevingsvisie Losseris vanaf 4 september te bekijken. Vul de enquête in.

Het Omgevingsfestival is (in deze coronatijd) een digitaal evenement dat wordt gehouden via de website van Omgevingsvisie Losser. Praat mee op donderdag 9 september van 18.00 - 21.00 uur. U kunt vanuit huis meedoen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het digitale festivalterrein op de website van Omgevingsvisie Losser is vanaf zaterdag 4 september aanstaande al te bezoeken. Ga naar die website en lees u alvast in. U kunt via de website ook een enquête invullen en een reactie achterlaten. 

Ambities van Losser

Eerder dit jaar hebben de gemeenteraad, diverse deskundigen en medewerkers al een ‘Nota van uitgangspunten voor de omgevingsvisie’ opgesteld. Daarin zijn zeven ambities geformuleerd waarover tijdens het Omgevingsfestival het gesprek wordt gevoerd:

  1. Losser heeft een bloeiend landelijk gebied
  2. Losser is gastvrij en herkenbaar
  3. Losser is een gezonde en veilige gemeente
  4. Losser is leefbaar en bewoonbaar
  5. Losser is innovatief en duurzaam
  6. Losser is een ondernemende gemeente
  7. Losser werkt samen 

Ook zal de gemeente Losser een visie voor het gebied Lutterzand opstellen. Daarover kunt u eveneens uw mening geven.  De hoofdlijnen worden al vast in de Omgevingsvisie opgenomen. 

De Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie Losser en meer informatie vindt u op de website van Losser