Digitale vergadering gemeenteraad op 21 april 2020

In overleg met de fractievoorzitters is besloten om op 21 april de eerste digitale vergadering te houden. Dit wordt een oordeelsvormende vergadering. De agenda is gelijk aan die van 17 maart, aangevuld met bestemmingsplan Mensmanweg. Bekijk de agenda. De besluitvormende raad is op 28 april.