Diftar – Vast- en Variabel tarief

Op dinsdag 21 november heeft het college van B&W van de gemeente Losser een besluit genomen over de afvalstoffenheffing.

Hierin genoemd zijn ook de kosten voor het vaste en variabele tarief voor het inzamelen van afvalstoffen. Deze nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2018. Het voorstel voor de nieuwe tarieven gaat nog voor akkoord naar de Gemeenteraad. Het definitieve besluit over de  hoogte van de tarieven valt op 19 december 2017.

“Hoewel de Raad nog een definitief besluit moet nemen, vinden wij het wel belangrijk dat inwoners alvast op de hoogte zijn van onze plannen”, legt wethouder Wildschut uit. “Afval is nu eenmaal een onderwerp dat veel mensen bezighoudt , met name het nut van het wel of niet van te voren scheiden en natuurlijk de kosten daarvan. In Losser hebben we voor Diftar gekozen, met een vast en variabel tarief, dat voor 2018 nog vastgesteld moeten worden. Omdat we weten dat er zoveel discussie is willen we onze inwoners zo snel mogelijk informeren over onze plannen.”

“Deze tarieven leiden niet tot verhoging van de kosten voor onze inwoners”, voegt de heer Wildschut toe, “veranderen de mensen hun gedrag met het scheiden van afval niet, dan blijven de kosten gelijk. Ga je echter goed scheiden, en zet je minder vaak de grijze restafval container aan straat, dan wordt het goedkoper. Het wordt nog goedkoper, als je besluit de grijze container in te leveren en gebruik te gaan maken van de ondergrondse verzamelcontainer. Je moet dan wel zelf je afval wegbrengen.”


De tarieven

Hieronder staat een overzicht van de kosten voor het komende jaar (nog ter goedkeuring door de Raad)

Vast deel: per belastingjaar

 

De belasting bedraagt per perceel verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen

€ 117,60

Kosten voor de restcontainer (grijze afvalcontainer)

€   30,00

Hoogbouw zonder bij het perceel behorende containers

€ 109,08

Recreatiewoningen zonder bij het perceel behorende containers

€   54,96

 

Variabel deel:

 

Aanbieding van mini-containers en afvalbakken:

 

een container van 240 liter, bestemd voor huishoudelijk restafval

€ 6,79

een container van 140 liter, bestemd voor huishoudelijk restafval

€ 3,96

een container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

Geen kosten

een container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

Geen kosten

container van 240 liter bestemd voor kunststof verpakkingen, dranken kartons en blik

 

Geen kosten

Oud papier

Geen kosten

Bij het gebruik van verzamelcontainers:

 

per aanbieding van huishoudelijk restafval: (30 liter zakken)

€ 0,85

 

 

container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, extra kosten 2e container (maximaal 2 containers totaal)

 

€ 30,00

 

Betalen van het vaste en variabele tarief

De inwoners van Losser betalen de tarieven separaat. In het begin van het jaar krijgen zij een aanslag voor het vaste tarief, en het variabele tarief wordt achteraf berekend, op basis van het daadwerkelijk aantal keren dat afval voor inzameling wordt aangeboden. Hetzij via de grijze container, hetzij via de (ondergrondse) verzamelcontainer.


Rekenvoorbeeld vast tarief:

Een éénsgezinswoning + grijze restcontainer kost € 147,60 per jaar.

Een flat (hoogbouw) zonder containers kost € 109,08 per jaar.

De variabele kosten worden achteraf berekend en in rekening gebracht.