Profiel nieuwe burgemeester

Denk mee over het profiel van de nieuwe burgemeester. Welke eigenschappen vindt u belangrijk voor de nieuwe burgemeester? Moet hij een netwerker zijn? Humor hebben? Bestuurlijk lef tonen? En welke opdracht zou u de nieuwe burgemeester willen meegeven?
Geef uw mening en vul de enquête. U heeft tot 1 juni de tijd.

Michael Sijbom is vertrokken als burgemeester van de gemeente Losser. En de heer Jean Paul Gebben is inmiddels actief als waarnemend burgemeester. Nu gaat de gemeenteraad actief op zoek naar een nieuwe burgemeester.
De eerste stap die moet worden gezet, is het opstellen van een profielschets. Wat voor soort burgemeester willen we? Die vraag stelt de gemeenteraad nu ook aan u: inwoners en ondernemers van de gemeente Losser. Want een burgemeester is er immers voor iedereen!

Welke eigenschappen moet de burgemeester hebben? Welke opdrachten?

Welke eigenschappen vindt u belangrijk voor de nieuwe burgemeester?  Moet hij een netwerker zijn? Humor hebben? Bestuurlijk lef tonen? En welke opdracht zou u de nieuwe burgemeester willen meegeven? Dit zijn twee van de vragen uit de korte enquête die de gemeenteraad heeft opgesteld.
In de komende twee weken, tot 1 juni 2017, kunnen de inwoners van de gemeente Losser de enquête invullen.
De leden van de gemeenteraad  hechten veel waarde aan het betrekken van de inwoners bij het invullen van deze vacature. 

De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van de profielschets

De resultaten van de enquête worden door de fractievoorzitters gebruikt bij het opstellen van de profielschets. Deze profielschets wordt in de raadsvergadering van 14 juni vastgesteld.

Daarna start de sollicitatieprocedure onder leiding van de Commissaris van de Koning in Overijssel. Iedereen kan solliciteren naar het ambt van burgemeester. De brieven gaan naar de Commissaris, die de kandidaten selecteert, die in haar ogen benoembaar zijn. De fractievoorzitters beslissen uiteindelijk met welke kandidaten wordt gesproken en doet een voorstel aan de gemeenteraad. De verwachting is dat eind van dit jaar de gemeenteraad een besluit heeft genomen over welke kandidaat de voorkeur heeft. Deze aanbeveling wordt gestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Uiteindelijk benoemd de Koning de nieuwe burgemeester. 
Bekijk hier de enquête.  U kunt de enquête tot 1 juni digitaal invullen. 

Namens de Fractievoorzitters, dank voor uw medewerking.

Uitgelicht