‘Denk, doe en praat mee over uw betrokkenheid bij gemeentelijk beleid’

Met burgerparticipatie geven we inwoners de gelegenheid om mee te denken over beleid en/of een actieve rol te spelen in de uitvoering van het beleid.

De afgelopen jaren is het begrip beginspraak in Losser geïntroduceerd. Op een informele manier en in een vroegtijdig stadium kunnen inwoners en organisaties zo met elkaar van gedachten wisselen.

Als gemeente Losser willen we samen met inwoners meer en mogelijk ook anders inhoud geven aan de term burgerparticipatie. Maar hoe kunnen we dit het beste vorm geven? Dat is de vraag waar wij het antwoord op zoeken. Om dat antwoord te krijgen hebben we een aantal antwoorden van u nodig. Helpt u ons mee om burgerparticipatie voor Losser verder te ontwikkelen? Dit kan door vanaf donderdag 30 november op civocracy antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Op welke wijze wilt u betrokken zijn bij gemeentelijk beleid?
  • Bij welke soort beleidsonderwerpen zou u betrokken willen zijn?
  • Op welke wijze wilt u participeren in projecten?

Civocracy is een neutraal platform waarop online discussies gestart kunnen worden en vraagstukken besproken kunnen worden met inwoners. Voorbeelden van onderwerpen die we nu al aan onze inwoners hebben voorgelegd zijn: de herinrichting van de Gronausestraat, hondenpoepbeleid en het profiel van de nieuwe burgemeester. Op https://www.civocracy.org/losser  kun je vanaf donderdag 30 november tot en met maandag 15 januari mee praten over burgerparticipatie.