Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Deltacommissaris Peter Glas en Watergraaf Stefan Kuks bezoeken Twente

Op donderdag 29 augustus zin deltacommissaris Peter Glas en voorzitter van de landelijke stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie Stefan Kuks voor een bezoek aan Twente. In Overdinkel gaan ze naar het groene schoolplein van basisschool Pax Christi en in Hengelo wordt het project ‘Herstel van de Elsbeek’ bezocht. Tevens is er aandacht voor de waterontwikkelingen in het centrum van Almelo. Door dit bezoek krijgen ze een goed beeld van de klimaat-uitdagingen waar Twente voor staat. Enerzijds is deze regio is één van de droogste plekken van Nederland en anderzijds ontstaat tijdens hevige regenval op veel plaatsen wateroverlast. 
Twente: een van de droogste plekken in Nederland

Het klimaat verandert

De zomer van 2019 kent wederom een lange periode van droogte. Voor het gebied van het samenwerkingsverband Twents waternet ligt daar een grote uitdaging. Een deel van het Twentse gebied ligt namelijk op hoge zandgronden, vaak tientallen meters boven de zeespiegel. Dit betekent dat het moeilijk is om bij een lange droge periode aan water te komen via meren of rivieren. We zijn hiervoor afhankelijk van de neerslag (regen) die valt. Het vraagt voor ons als regio dat we ons voorbereiden op deze weersextremen en zoeken naar oplossingen om met dit gegeven om te gaan. Hierbij worden we ondersteund door een landelijk programma: het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Peter Glas geeft leiding aan het Deltaprogramma onder verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Stefan Kuks is landelijk voorzitter van de stuurgroep van dit programma. Gezamenlijk brengen zij donderdag 29 augustus een bezoek aan Twente. Tijdens dit bezoek laat Twents Waternet ter inspiratie de Twentse aanpak, ervaringen en voorbeelden zien van initiatieven van bewoners, bedrijven, corporaties en de wijze waarop wij die als overheden proberen aan te jagen/faciliteren.

Groen schoolplein 

Binnen het Twentse waternet werken gemeenten en waterschap samen met verschillende partijen zoals woningcorporaties, scholen, bewoners en bedrijven om slimmer om te gaan met water. Bij basisschool Pax Christi in Overdinkel gaan Peter Glas en Stefan Kuks in gesprek met directeur Joost Damhuis. Deze basisschool heeft zijn schoolplein klimaatvriendelijk en groen ingericht. De natuurlijke loop van de Dinkel is hier in het klein nagebouwd zodat kinderen bekend zijn met het omgaan met water. Uiteindelijk is er in nauwe samenwerking een bijzonder retentiegebied ontstaan. Met dit project, ontstaan vanuit de wens van klimaatadaptatie, is bijgedragen aan meerdere strategische gemeentelijke beleidsdoelen: afkoppelen van het noordelijk deel van Overdinkel, inclusief schoolgebouw en schoolplein. Maar ook aan educatie, toerisme en vrijwilligerswerk is invulling gegeven. 

Economische steden en herstel van de beek

Vervolgens gaat het bezoek richting Hengelo, waar zij ontvangen zullen worden door wethouder Mariska ten Heuw van de gemeente Hengelo, waterschap Vechtstromen heemraad lid Hans van Agteren en directeur-bestuurder van Welbions Harry Rupert. Er wordt in Hengelo een bezoek gebracht aan de Elsbeek waar ter hoogte van de Reigerweg en de Colensostraat de beek wordt aangepakt. De beek wordt hier hersteld en klimaatrobuust gemaakt. Tegelijkertijd krijgt de beek meer ruimte op de parkeerplaats van woningcorporatie Welbions. Daarnaast wordt de parkeerplaats duurzaam ingericht en wordt er bijvoorbeeld direct afgekoppeld in de beek.  Gemeente, buurtbewoners, het waterschap en de woningstichting werken hier nauw samen. 


Tenslotte wordt het  bezoek tijdens de terugreis geïnformeerd door Marianne van de Steeg, directeur Stichting Almelo promotie, over de  water ontwikkelingen het centrum van Almelo en het handelingsperspectief van de ondernemers.