Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Deel aanslagen GBTwente met verkeerde betaalinstructie

Deel aanslagen met verkeerde betaalinstructie

Op een deel van de door GBT verstuurde aanslagen staat per abuis vermeld dat deze voor 30 april betaald moet worden, terwijl de ontvanger van de aanslag daarvoor een machtiging heeft afgegeven. Hieronder leest u wat dat betekent. Degenen om wie het gaat, krijgen hierover persoonlijk bericht van ons.

Wat is er niet goed?

Op uw aanslag staat dat u deze voor 30 april moet betalen. Dat is niet juist. U heeft namelijk een machtiging voor automatisch betalen afgegeven.

Wat moet ik doen?

U hoeft niks te doen. U heeft ons gemachtigd om het totaalbedrag van uw aanslag in (max) 10 maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. De termijnbedragen worden omstreeks de 28e van de maand geïncasseerd. De eerste keer is dat in maart.

Brief met informatie

Mensen om wie het gaat, krijgen van GBTwente een persoonlijk bericht hierover. Als u bent aangesloten bij MijnOverheid krijgt u dat bericht in uw berichtenbox en anders krijgt u per post een brief van ons.