De Twentse gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn op zoek naar:

drie leden, inclusief voorzitter, voor de gezamenlijke rekenkamercommissie Dinkelland, Losser, Oldenzaal

logo's dinkelland, losser en oldenzaal

 

De Twentse gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn goede buren en werken op verschillende gebieden samen. Een belangrijke stap in deze samenwerking is de vorming van een gezamenlijke rekenkamercommissie, bestaande uit drie externe leden.

 

Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn daarom op zoek naar:

Drie leden, inclusief voorzitter, voor de gezamenlijke rekenkamercommissie Dinkelland, Losser, Oldenzaal

 

Over de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van de onderzoeken. Ook is de commissie inhoudelijk verantwoordelijk voor de onderzoeksrapporten die als resultaat van de onderzoeken worden opgesteld. De commissie kiest haar eigen onderzoeksonderwerpen en voert gewoonlijk voor elk van de drie gemeenten één onderzoek per jaar uit, dus een totaal van drie onderzoeken per jaar. Uitgangspunt is dat de commissie een keer per maand vergadert. Voor de uitvoering van onderzoeken kan de rekenkamercommissie externe personen of bureaus inschakelen. Deze verrichten hun onderzoekwerkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de commissie. De commissie rapporteert aan de gemeenteraden van de drie gemeenten.

Als lid van de rekenkamercommissie


- beschikt u over een HBO/WO werk- en denkniveau;
- hebt u inzicht in en gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen;
- hebt u actuele kennis van en affiniteit met het lokale openbaar bestuur;
- bent u politiek en maatschappelijk betrokken;
- hebt u affiniteit met het begeleiden en/of doen van onderzoek, ervaring hierin is een pré;
- beschikt u over een conceptueel en analytisch denkvermogen;
- hebt u overtuigingskracht en communiceert u vaardig;
- kunt u onafhankelijk een oordeel vormen;
- hebt u voldoende agendaruimte en flexibiliteit;
- bent u de afgelopen tien jaren niet werkzaam geweest bij de gemeenten Dinkelland, Losser of Oldenzaal;
- hebt u op dit moment geen functie die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg kan staan.

De voorzitter beschikt bovendien over de competenties en vaardigheden die behoren bij leiderschap, coördinatie en verbinding.

De vergoeding 

Als rekenkamercommissielid ontvangt u een vergoeding voor het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie. Uitgangspunt is het bedrag dat is genoemd in artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De voorzitter ontvangt driemaal dit bedrag, de andere twee leden ontvangen tweemaal dit bedrag. De noodzakelijk gemaakte kosten van reizen en verblijf worden vergoed volgens de reis- en verblijfkostenregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Huitema, griffier van de gemeente Dinkelland via het telefoonnummer 0541 854346 of per mail naar griffie@dinkelland.nl. 

Sollicitaties

Solliciteren kan tot 22 april 2019, door het sturen van een brief met CV en een overzicht van nevenfuncties naar griffie@dinkelland.nl. U wordt verzocht in uw brief aan te geven of u solliciteert naar de functie van voorzitter of naar de functie van lid.

De selectieprocedure

De selectiecommissie bestaat uit drie raadsleden, één per gemeente, en de drie griffiers van de gemeenten. De gesprekken vinden plaats op zaterdag 4 mei 2019.