Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

De eigen bijdrage Wmo verandert

In 2020 verandert er iets in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Eigen bijdrage Wmo in 2020: € 19,- per maand 

 • In 2019 is de eigen bijdrage maximaal € 17,50 per periode van 4 weken (28 dagen).  
 • In 2020 is de eigen bijdrage € 19,- per maand.  

Omgerekend is de eigen bijdrage vrijwel hetzelfde: 

2019: 13 perioden  x € 17,50 = € 227,50
2020: 12 maanden x € 19,- = € 228,-

U hoeft géén eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties: 

 • U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt. 
 • Uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. 
 • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg. 

Tijdelijk meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee 

Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage? Dan ontvangt u begin 2020 tijdelijk meerdere facturen van het CAK in één maand: de laatste facturen over 2019 en de eerste factuur voor 2020.  
Dit komt doordat de Wmo in 2020 net iets anders is dan nu:  

2019 

 • U betaalt per 4 weken (28 dagen)
 • U ontvangt de factuur achteraf: een aantal weken nadat u de hulp of ondersteuning heeft ontvangen.  

2020

 • U betaalt per maand. 
 • U ontvangt de factuur in de maand dat u de hulp of ondersteuning ontvangt.  

Na 1 januari: brief CAK met definitieve eigen bijdrage

U ontvangt na 1 januari 2020 een brief (beschikking) van het CAK met de definitieve eigen bijdrage. Dit bedrag is € 19,00 per maand. Moet u een eigen bijdrage betalen? Dan volgt daarna ook de eerste factuur voor 2020. Dat kan meteen in januari zijn, of later. De gemeente Losser geeft uw gegevens aan het CAK door. Daarop stuurt het CAK u de brief.  


Heeft u vragen over de Wmo of de eigen bijdrage?

U heeft vragen over de Wmo, de eigen bijdrage of u wilt meer informatie. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen: 

 • U kunt langskomen bij de afdeling WIJZ, iedere werkdag van 9.30 uur - 15.30 uur in ’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1 in Losser;
 • Bellen: 053-5377400 (iedere werkdag van 9.30 uur - 15.30 uur);
 • Mailen: wijz@losser.nl.

Contact met het CAK

U kunt ook contact opnemen met het CAK. Op de website hetcak.nl/wmo2020 vindt u meer informatie en filmpjes met uitleg over de Wmo en de eigen bijdrage in 2020.
•    Via hetcak.nl/contact kunt u een bericht sturen. 
•    Bellen: 0800 - 1925: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (gratis). 

Nog goed om te weten

De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van € 19,-. In een enkel geval, zoals de regiotaxi, vraagt de gemeente een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de afdeling WIJZ van de gemeente.