Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

De aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan

Eind februari krijgt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Als u bent aangemeld bij MijnOverheid krijgt u de aanslag 22 februari digitaal in uw Berichtenbox. Per post krijgt u de aanslag op 29 februari in de brievenbus. 

GBTwente stuurt de aanslag voor gemeentelijke belastingen namens de gemeente Losser.

Informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen

Op de aanslag staan de bedragen voor de verschillende belastingen zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook een folder met informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar maken. Op losser.nl/belastingen leest u meer over gemeentelijke belastingen. Op de website gbtwente.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

Komt u er niet uit? Bel dan met telefoonnummer 053 – 53 77 444 of stel uw vraag via het contactformulier op losser.nl/contact.

Aanslag  liever digitaal krijgen?

Vraag de Berichtenbox aan op mijnoverheid.nl. Aanslagen van GBTwente en berichten van andere overheidsorganisaties leest u dan digitaal in uw Berichtenbox. 

Heeft u een mobiel of een tablet? U leest dan berichten in de Berichtenboxapp van MijnOverheid. Zodra er een nieuw bericht is, krijgt u een melding op uw mobiel of tablet. U downloadt de app via de appstore van Apple of Google.

Wijziging kwijtschelding aanvragen

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belastingen te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt. Dit geldt niet alleen voor de gemeentelijke belastingen, maar ook voor de waterschapsbelasting.

U krijgt jaarlijks ook een aanslag voor waterschapsbelastingen. Deze worden namens het Waterschap Vechtstromen verstuurd door GBLT. Deze aanslag ontvangt u op een ander moment. 

Vanaf 1 januari 2020 moet u kwijtschelding aanvragen bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Dat betekent dat u kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen moet aanvragen bij GBTwente. Dit kan digitaal via gbtwente.nl/kwijtschelding-aanvragen Kwijtschelding voor waterschapsbelasting moet u aanvragen bij GBLT. Dit kan digitaal via gblt.nl/betalen/kwijtschelding. De digitale procedure is kort en eenvoudig. Maar het mag ook per formulier op papier. Bel daarvoor met telefoonnummer 053 – 53 77 444.
afbeelding waarin staat dat kwijtschelding van de gemeentelijke belasting moet worden aangevraagd via gbtwente.nl of telefoonnumern 053 – 53 77 444 en dat kwijtschelding van de waterschapsbelasting moet worden aangevraagd bij gbtl.nl of telefoonnummer 088-0645555

Bent u verhuisd en heeft u een aanslag ontvangen?

Als u binnen Losser verhuist, dan krijgt u van GBTwente geen nieuwe aanslag. De aanslag die u hebt ontvangen neemt u mee naar het nieuwe adres. Dit komt omdat de kosten voor veel belastingen in Losser gelijk zijn. Was u eigenaar van het huis op het vorige adres? Dan heeft de nieuwe eigenaar de kosten voor de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing aan u betaald bij de notaris.

Bent u bij iemand in gaan wonen die al een aanslag heeft gehad? Dan krijgt u een vermindering van de aanslag op uw eigen naam. Bent u buiten de gemeente Losser gaan wonen? Dan ontvangt u voor uw oude adres automatisch een vermindering. Deze vermindering krijgt u binnen zes weken op uw nieuwe adres. Op deze vermindering leest u de kosten tot de datum wanneer u verhuisd bent. Voor uw nieuwe adres krijgt u een nieuwe aanslag.