Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

De aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan

Eind februari krijgt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Als u bent aangemeld bij MijnOverheid krijgt u de aanslag 16 februari digitaal in uw Berichtenbox. Per post krijgt u de aanslag op 27 februari in de brievenbus. GBTwente stuurt de aanslag voor gemeentelijke belastingen namens de gemeente Enschede.

Informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen

Op de aanslag staan de bedragen voor de verschillende belastingen zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook een folder met informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar maken. Op enschede.nl/belastingen leest u meer over gemeentelijke belastingen. Op de website gbtwente.nl vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

Komt u er niet uit? Bel dan met telefoonnummer 14 053 of stel uw vraag via het contactformulier op enschede.nl/contact.

Aanslag liever digitaal krijgen?

Vraag de Berichtenbox aan op mijnoverheid.nl. Aanslagen van GBTwente en berichten van andere overheidsorganisaties leest u dan digitaal in uw Berichtenbox.

Heeft u een mobiel of een tablet? U leest dan berichten in de Berichtenboxapp van MijnOverheid. Zodra er een nieuw bericht is, krijgt u een melding op uw mobiel of tablet. U downloadt de app via de appstore van Apple of Google. 

Wijziging kwijtschelding aanvragen

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belastingen te betalen 

Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt. Dit geldt niet alleen voor de gemeentelijke belastingen, maar ook voor de waterschapsbelasting.

U vraagt uw kwijtschelding aan bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt 

Dat betekent dat u kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen moet aanvragen bij GBTwente. Dit kan digitaal met DigiD via gbtwente.nl/kwijtschelding-aanvragen

U krijgt jaarlijks ook een aanslag voor waterschapsbelastingen 

Deze worden namens het Waterschap Vechtstromen verstuurd door GBLT. Deze aanslag ontvangt u op een ander moment.

Kwijtschelding voor waterschapsbelasting moet u aanvragen bij GBLT 

Dit kan digitaal met DigiD via gblt.nl/betalen/kwijtschelding. De digitale procedure is kort en eenvoudig. Maar het mag ook per formulier op papier. Bel daarvoor met telefoonnummer 14 053 voor de gemeentelijke belastingen en met telefoonnummer 088 - 06 45 555 voor de waterschapsbelastingen.

Kwijtschelding aanvragen
Belastingaanslag komt van: Welke belasting: Digitale procedure: Formulier op papier:
GBTwente Gemeentelijke belastingen Met DigiD www.gbtwente.nl – kwijtschelding aanvragen Bel telefoonnummer 14 053
GBLT Waterschapsbelastingen Met DigiD www.gblt.nl – kwijtschelding aanvragen Bel telefoonnummer 088 – 06 45 555

Bent u verhuisd en heeft u een aanslag ontvangen?

Als u binnen Enschede verhuist, dan krijgt u van GBTwente geen nieuwe aanslag. De aanslag die u hebt ontvangen neemt u mee naar het nieuwe adres. Dit komt omdat de kosten voor veel belastingen in Enschede gelijk zijn. Was u eigenaar van het huis op het vorige adres? Dan heeft de nieuwe eigenaar de kosten voor de onroerendezaakbelasting aan u betaald bij de notaris.

Bent u bij iemand in gaan wonen? Of bent u buiten de gemeente Enschede gaan wonen? Dan krijgt u van GBTwente een brief toegestuurd met informatie over het nieuwe bedrag en hoeveel kosten u nog moet betalen.