Cursus voor scootmobielgebruikers

De cursus vindt plaats op 4 oktober en bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. Aanmelden kan nog tot 1 oktober 2018.

Zoals voor veel deelnemers aan het verkeer, verandert ook voor scootmobielgebruikers de manier van het weggebruik. Als gevolg daarvan weten deze gebruikers niet altijd hoe ze moeten handelen in bepaalde verkeerssituaties. Voor een veilige deelname aan het verkeer is goede kennis en kunde noodzakelijk.

Daarom organiseert de gemeente Losser een scootmobielcursus. De cursus bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. Het theorie gedeelte vindt plaats op donderdag 4 oktober, van 9:30 tot 11:00 uur. Het praktijk gedeelte is op donderdagmiddag 4 oktober, in en rond locatie de muziekschool de Sleutel in Losser. Voor het praktijk gedeelte ´s middags wordt ´s morgens een afspraak met u gemaakt.

De cursus heeft als doel het wegnemen van risico’s en angsten om aan het verkeer deel te nemen en het nastreven van een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het verkeer. Onder deskundige begeleiding leren gebruikers van een scootmobiel omgaan met moeilijke verkeerssituaties en obstakels. Met de opgedane kennis en ervaring leggen de deelnemers een speciaal parcours af met enkele lastige situaties (hindernissen) die men in het verkeer ook regelmatig tegenkomt, zoals een rotonde of een schuin aflopende stoep. Het doel van deze oefening is het zich eigen maken van het besturen van het scootmobiel in het huidige verkeer met de nieuwe verkeersregels en de eventuele obstakels. Zien en gezien worden is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Uit ervaring met dergelijke cursussen in voorgaande jaren blijkt dat na het volgen van de cursus veel deelnemers zich zelfverzekerder voelen en weer op pad durven te gaan met hun scootmobiel.

Aanmelden voor deelname kan tot  1 oktober bij de gemeente Losser, via info@veiliglosser.nl, deelname is kosteloos. Na aanmelding wordt u zonder tegenbericht verwacht op donderdag 4 oktober bij de muziekschool de Sleutel, Diepenbrocklaan 41 te Losser.