Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Coronacompensatie voor Losserse vrijwilligersorganisaties

Op dinsdag 15 december jl. heeft het college van B&W de beleidsregel incidentele subsidie coronacompensatie vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor coronacompensatie kunnen Losserse vrijwilligersorganisaties nu een aanvraag incidentele subsidie indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 15 januari 2021 worden ingediend. De bekende vrijwilligersorganisaties worden door de gemeente actief geinformeerd over de compensatieregeling.

De gemeente heeft van het rijk compensatiegelden ontvangen in verband met de financiële gevolgen van corona. Het college heeft in november besloten deze gelden beschikbaar te stellen aan lokale vrijwilligersorganisaties, die nadelige financiële gevolgen ondervinden van corona. Op 15 december heeft het college een beleidsregel vastgesteld over de wijze waarop coronacompensatie kan worden aangevraagd en verleend. 

Wethouder Harry Nijhuis: “In totaal is een budget van € 149.000 beschikbaar. We gaan de vrijwilligersorganisaties informeren over de mogelijkheden van coronacompensatie. De vrijwilligersorganisaties hebben het nu erg moeilijk. Wij kunnen op deze wijze een bijdrage leveren om hen door deze zware tijden te helpen. Na 15 januari beoordelen we alle verzoeken en verlenen we de subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het financieel nadeel, waarbij reeds ontvangen compensaties in mindering worden gebracht op het subsidiebedrag. Bij acute liquiditeitsproblemen kunnen we vrijwilligersorganisaties eventueel een voorschot verlenen.”