Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Commissievergaderingen 1 oktober 2019 vervallen

De vergaderingen van de commissie Bestuur en Samenleving en van de commissie Ruimte van dinsdag 1 oktober a.s. vervallen.

De eerstvolgende vergaderingen worden gehouden op dinsdag 29 oktober.