College wil zeven starterswoningen op de locatie van de voormalige Martinusschool in Losser

Het college heeft een plan opgesteld voor de bouw van zeven grondgebonden starterswoningen op de locatie van de voormalige Martinusschool aan de Enschedesestraat in Losser. Ook wordt daarbij een parkeerterrein aangelegd, dat bereikbaar is vanaf de Zweermanstraat. Het plan is nu opgenomen in een ontwerpbestemmingsplan, dat vanaf 18 november tot en met 29 december 2021 ter inzage ligt in ’t Lossers hoes en op de pagina 'Bekendmakingen'
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzageperiode zienswijzen op het plan in te dienen. 

Tijdens de inzageperiode wordt ook een inloopavond georganiseerd, waarbij direct omwonenden de gelegenheid krijgen kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. De datum, locatie en vorm (vanwege mogelijke coronamaatregelen) worden nog bekend gemaakt.

De locatie van de voormalige Martinusschool, op de hoek Enschedesestraat 21/ Zweermanstraat, wordt herontwikkeld naar woningbouw. De bedoeling is om ter plaatse zeven grondgebonden starterswoningen te realiseren in combinatie met een parkeerterrein. De voormalige locatie van de Martinusschool leent zich goed voor een herontwikkeling naar woningbouw. Het grondgebonden programma en de ruimtelijk stedenbouwkundige situering sluiten aan bij de directe omgeving. Aan de achterzijde wordt een parkeerterrein gerealiseerd dat, naast dat het voorziet in de parkeerbehoefte van de nieuwe woningen, ook extra parkeergelegenheid biedt voor de bestaande woningen in het gebied.

In deze fase van het project is er nog geen uitgewerkt bouwplan. Nadat de ruimtelijke kaders in het bestemmingsplan onherroepelijk zijn, wordt het project via een openbare aanbestedingsprocedure in de markt gezet.

Versnellingsproject


De herontwikkeling van het terrein van de voormalige Martinusschool is één van de versnellingsprojecten waarvoor de gemeenteraad in december 2020 opdracht heeft gegeven. De versnellingsprojecten in Losser vindt u op de pagina Projecten in Losser.

 

plankaart enschedesestraat