College verleent € 19.467 aan incidentele subsidies

Financiële steun voor activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

Financiële steun voor activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

In de tweede subsidieronde van 2018 heeft de gemeente Losser bijna € 20.000 aan incidentele subsidies verleend. Wethouder Marcel Wildschut: “Diverse organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een activiteit die de leefbaarheid van onze gemeenschap bevordert. We zijn blij dat we deze organisaties financieel kunnen ondersteunen.”

In 2018 was in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Voor deze tweede subsidieronde was daarvan nog ruim € 21.000 beschikbaar. Het college heeft in deze ronde in totaal € 19.567 aan incidentele subsidies verleend.

Een overzicht:

Concertvereniging Sempre Crescendo krijgt een subsidie van € 2.500 voor activiteiten in het kader van het 100-jarig jubileum. Algemeen Drum en Trompetterkorps De Tukkers krijgt een subsidie van € 1.920 voor activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum. Dorpsraad Overdinkel ontvangt, mede namens de andere dorpsraden, een bijdrage van € 1.000 voor het project Twentse spreukenpaaltjes. Stichting RTV Losser ontvangt € 400 voor aanschaf van een draadloze microfoon set. Een bijdrage van € 2.000 gaat naar de Dorpsraad Beuningen voor de aanschaf van een kopieerapparaat. Ondernemers Club Overdinkel krijgt een bijdrage van € 3.000 voor de aanschaf van decoratieve straatverlichting voor Sinterklaas en Kerst. Voor het realiseren van zitplaatsen voor mindervaliden krijgt Stichting Exploitatie Accommodatie KVV Losser een subsidie van € 622. En een bijdrage van € 2.000 gaat naar de Stichting Schrijvers Binnen voor de organisatie van het literair festival Lutterzand Literair op 26 en 27 januari 2019.
Een overzicht van de verleende subsidies is te vinden op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten

Net als in 2017 beschikken de verschillende dorpskernen in 2018 over een dorpsbudget. De dorpsraden bepalen zelf op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit/de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget.

Incidentele subsidie in 2019

In de concept begroting 2019 zijn ook financiële middelen opgenomen voor incidentele subsidies en dorpsbudgetten. De raad stelt op 13 november de begroting 2019 vast. Daarna wordt bekend gemaakt op welke wijze in 2019 incidentele subsidie kan worden aangevraagd.

Kijk op www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies voor meer informatie.