Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

College stemt in met mogelijkheid voor maandelijkse streekproductenmarkt in centrum van Losser

Streekproductenmarkt jaarrond mogelijk

Het College van B&W heeft ingestemd met het verzoek van Centrum Management Losser om de periode voor het houden van een streekproductenmarkt te verlengen. Daarmee wordt het mogelijk om het hele jaar door maandelijks een streekproductenmarkt in het centrum van Losser te organiseren.
Voor de komende maand(en) geldt dat streekproductenmarkten onder de warenmarkten in de noodverordening vallen en dus zijn toegestaan. Mits voldaan wordt aan de stringente voorwaarden die in de Noodverordening COVID-19 staan.

Sinds 2013 wordt de streekproductenmarkt gehouden op de laatste zaterdag van de maanden maart t/m oktober op de locatie Teylersstraat, Teylersplein en Brinkstraat in Losser. Sinds 2017 exploiteert Centrum Management Losser (CML) de genoemde markt voor eigen rekening en risico. Gezien het groeiend succes van de afgelopen jaren heeft CML het verzoek ingediend om de markt ook in november en december en op termijn jaarrond te mogen organiseren. Continuïteit zorgt voor meer bekendheid. Het college heeft nu met dit verzoek ingestemd.

Wethouder Harry Nijhuis: “De streekproductenmarkt zorgt voor extra sfeer en levendigheid in het vernieuwde centrum van Losser. Daarvan profiteren alle  winkeliers en dat is belangrijk voor een vitaal Losser. Daarom werken we als gemeente graag mee om het organiseren van de streekproductenmarkt maandelijks mogelijk te maken. Uiteraard geldt voor deze actuele periode de voorwaarde dat de corona regelgeving dit moet toelaten.””