College onder voorwaarden akkoord met appartementen in het centrumgebouw Luttermolenveld

Het college van de gemeente Losser wil, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan de plannen om het centrumgebouw Luttermolenveld op te splitsen in 3 gebouwen. Plan van de initiatiefnemer is om in één gebouw vervolgens 33 appartementen, bergingen, hobbyruimtes, stallingsruimte voor auto’s en parkeerplaatsen te realiseren. In het tweede gebouw moeten 4 appartementen, bergingen en parkeerplaatsen komen. De bestaande sporthal blijft behouden in het derde gebouw. Dit gebouw houdt een gemengde bestemming (exclusief kantoorfunctie). 

De initiatiefnemer heeft de gemeente Losser verzocht om medewerking aan de transformatie van het grote centrumgebouw op het Luttermolenveld. Het gebouw staat sinds de oplevering in 2004 voor het 
grootste gedeelte leeg, met uitzondering van het deel met de sporthal. Het plan is om het centrumgebouw op te splitsen in drie gebouwen. Hiertoe wordt de bestaande bebouwing zoveel mogelijk behouden of hergebruikt. De gevels van het centrumgebouw zullen worden vernieuwd. 
 

Luttermolenveld