College kiest voor een moderne, grote sporthal

Als het aan het college van B&W ligt wordt sporthal De Fakkel in Losser vervangen door een grote, nieuwe sporthal met een vloeroppervlak van 26 x 67 meter (1742 m2).

Wethouder Marcel Wildschut: “In eerste instantie zijn we in februari uitgegaan van een nieuwe sporthal met een vloeroppervlak van 28 x 48 meter. Vervolgens hebben we nog eens nader overleg gehad met de hoofdgebruikers (Twents Carmel College, Combinatie ’64 en Volley ’68) over hun ideeën, wensen en mogelijkheden. Uit deze gesprekken bleek dat een halformaat van 26 x 67 meter uiteindelijk veel bruikbaarder en efficiënter is, omdat de sporthal zo opgedeeld kan worden in drie ruime haldelen. Op deze manier kan het Twents Carmel College (voortgezet onderwijs) overdag gebruik maken van 2 haldelen en het basisonderwijs van 1 haldeel. Na schooltijd maken de zaalsportverenigingen gebruik van de drie zaaldelen. Met drie haldelen kunnen grootste huurders, handbalvereniging Combinatie ’64 en volleybalvereniging Volley ’68, nu gelijktijdig gebruik maken van de sporthal. Bovendien valt de exploitatie van de sporthal zo gunstiger uit.”

Een sporthal van 26x67 meter vergt een extra investering van € 390.000. De exploitatie valt echter gunstiger uit, omdat er ook meer huurinkomsten binnen komen. Combinatie ’64 hoeft bijvoorbeeld niet meer uit te wijken naar sportaccommodaties buiten de kern Losser (Bardel, Luttermolen) omdat zij nu in de nieuwe sporthal terecht kan. De nieuwe sporthal vraagt een investering van circa 4,57 miljoen euro. Planning is om de nieuwe sporthal in augustus 2020 in gebruik te nemen.

De in 1971 gebouwde sporthal De Fakkel is aan het einde van de levensduur. De hal voldoet niet meer aan de huidige inrichtingseisen en is daarmee ongeschikt voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. Er moet in de kern Losser dus een nieuwe sporthal komen.

Qua bezetting zit de huidige sporthal De Fakkel nagenoeg vol. Alleen op incourante tijdstippen (laat op de avond) is er nog zaalruimte beschikbaar. Bij een keuze voor een sporthal van 28x48 meter verandert deze situatie niet. Een grotere sporthal van 26 x 67 meter (onder te verdelen in drie haldelen van 26 x 22 m) biedt echter de mogelijkheid om meer groepen gelijktijdig te laten sporten, vooral doordat de hoofdgebruikers (Combinatie ’64, Volley ’68) tegelijk gebruik kunnen maken van de zaal. Een sporthal van 26 x 67 meter beschikt over 1,5 combiveld voor handbal/voetbal en over 6 volleybalvelden (een sporthal van 28 x 48 meter beschikt over 1 combiveld voor handbal/voetbal en 4 volleybalvelden).