College akkoord met de ontwerpvisie voor het centrumplein in De Lutte

Na een intensief ontwerp- en participatietraject en de presentatie op de informatieavond op 25 oktober vorig jaar heeft de ontwerpvisie voor het centrum van De Lutte gedurende zes weken, tot 6 januari 2022, ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is één inspraakreactie binnengekomen. Wat het college betreft levert deze reactie geen aanpassingen op in de ontwerpvisie. De ontwerpvisie wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Wethouder Jaimi van Essen: “ik ben tevreden met hoe het ontwerpproces in nauwe en intensieve samenwerking met veel verschillende inwoners en belanghebbenden is verlopen. Tijdens de diverse bijeenkomsten heb ik gezien dat veel inwoners de plannen en ontwikkelingen in De Lutte nauwgezet volgen, met grote nieuwgierigheid. Het dorp gaat hen aan het hart. Blij ben ik dan ook dat de ontwerpvisie de instemming heeft van de grote meerderheid van De Lutte. Daarmee kunnen we verder. Na het definitieve besluit van de gemeenteraad, werken we de ontwerpvisie verder uit in samenhang met diverse andere deelprojecten, zoals de aanpassing van de entrees en dorpsranden, en natuurlijk het centrumplein zelf. Er moet door het te formeren ‘Bouwteam de Lutte’ nog veel voorbereidend werk gebeuren, maar ik hoop dat we eind dit jaar met de eerste zichtbare werkzaamheden kunnen starten.”

Kerk en Centrumplein De Lutte