Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

College akkoord met bouw nieuwe koopappartementen in Losser

Wat het college van B&W betreft, kan de bouw van 22 nieuwe appartementen op de hoek van de Oldenzaalsestraat-Lutterstraat in Losser doorgaan. De bouw van appartementen past binnen het actuele woonbeleid. Onderzoek, uitgevoerd door Stec Groep, heeft uitgewezen dat in de gemeente Losser in de komende jaren veel vraag is naar dit soort gelijkvloerse appartementen. Vooral bij ouderen is hiervoor belangstelling.

Een bouwplan voor 15 koopappartementen is eind 2018 door de ontwikkelaar van de markt gehaald vanwege te weinig belangstelling. Daarna heeft Koopmans Projecten uit Enschede een alternatief plan ontwikkeld voor de realisatie van 20 iets kleinere koopappartementen en twee penthouses.