Cia Kroon geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Losser

Op woensdag 7 februari is mevrouw ir. C.A.M (Cia) Kroon geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Losser. Daaraan voorafgaand werd Cia Kroon bij de gemeentegrens op traditionele wijze ontvangen door de Losserse Böggelrieders: er werd ‘gemeut’. Vervolgens ging de stoet, geëscorteerd door politiemotoren naar het gemeentehuis in Losser.

De buitengewone raadsvergadering in de nieuwe raadszaal werd voorgezeten door plaatsvervangend voorzitter mevrouw Ellen Visschedijk.

Namens de provincie Overijssel was plaatsvervangend Commissaris van de Koning Eddy van Hijum aanwezig. De nieuwe burgemeester werd door verschillende personen toegesproken. Na afloop van de raadsvergadering was er een receptie voor genodigden en daarna konden inwoners kennis maken met Cia en haar man Theo Toonen. Ter afsluiting van de receptie brachten muziekkorpsen uit onze dorpen gezamenlijk een aubade.

De buitengewone raadsvergadering is te bekijken op losser.nl bij het onderdeel Bestuur

 

Installatie Cia Kroon

installatie Cia Krooon

installatie Cia Kroon