Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Centrumplan Losser krijgt in 2021 een vervolg

Dit jaar gaat de schop in de grond in een gedeelte van de Bernard Leurinkstraat en in de omgeving van het Keizershofje. Ook gaat de gemeente Losser een visie maken voor de ontwikkellocaties De Brink, Aloysiuslocatie en Martinusplein. Met deze plannen krijgt het Centrumplan Losser een vervolg.

‘’Het eerste deel van het Centrumplan Losser is klaar. De Gronausestraat Noord, Langenkamp en Brinkstraat hebben een flinke metamorfose gehad. Nu gaan we met de rest van het centrum aan de slag. Net als bij het eerste deel van het Centrumplan gaan we ook bij dit deel de inwoners en ondernemers betrekken. De slogan van het Centrumplan is niet voor niets: Samen verbinden verbetert!" aldus wethouder Jaimi van Essen. 

Het Centrumplan Losser, wat officieel het Parapluplan centrum Losser wordt genoemd, is samen met inwoners en ondernemers opgesteld in 2015 tot en met 2017. Met als doel de aantrekkingskracht, identiteit en toekomstbestendigheid van het centrum van Losser te versterken. Onder het Centrumplan Losser vallen verschillende projecten.

Aan de slag met de noord- en zuidzijde van het centrum

Dit jaar gaan de werkzaamheden verder aan de noord- en zuidzijde van het centrum. Rond de Bernard Leurinkstraat wordt de verbinding van het centrum van Losser met het Dinkeldal verbeterd. Aan de zuidzijde van het centrum ligt het Keizershofje. Dit terrein wordt klaargemaakt voor het bouwen van woningen. Daarnaast krijgen de omliggende straten een nieuwe inrichting. Het gaat dan om een gedeelte van de Braakstraat, Kosterstraat, Kostersgaarden en Kloppenstraat. Voordat de schop in de grond gaat, moet er eerst een ontwerp en een plan gemaakt worden. Als er meer bekend is, worden omwonenden hierover geïnformeerd.

De Brink, Aloysiuslocatie en Martinusplein

Een ander onderdeel van het Centrumplan Losser is het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie voor de ontwikkellocaties De Brink, Aloysiuslocatie en Martinusplein. Een stedenbouwkundige visie geeft aan waar toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in dat gebied aan moeten voldoen. Op basis van zo’n visie kunnen er plannen gemaakt worden. Ook wordt er aankomend jaar onderzoek gedaan naar een passende nieuwe functie voor de Aloysiuslocatie. Binnen het overkoepelende Centrumplan Losser vallen ook het Raadhuisplein, de Kerkstraat en Sint Maartenstraat. Over de verdere ontwikkeling van deze onderdelen is op dit moment nog geen informatie.

Samen optrekken

Het Centrumplan Losser is één van de grootste projecten ooit in het dorp. Een goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers, gemeente, maar ook de Provincie Overijssel, is hierbij van groot belang. Samen optrekken om het centrum compacter te maken en functies als wonen, klimaat en toekomstbestendigheid toe te voegen en te combineren.

 

Monique van Haaf, gedeputeerde Provincie Overijssel: "Ondanks de coronacrisis zien we in Losser een enorme dynamiek ontstaan. De gemeente en ondernemers trekken gezamenlijk op en hebben vanuit een scherpe visie geïnvesteerd in het centrum. Daarbij heeft Losser ook nadrukkelijk gekeken waar leegstaande m2's kunnen worden getransformeerd naar wonen en andere functies. De provincie heeft Losser bij die ontwikkeling naar een vitaal centrum een extra duwtje in de rug kunnen geven.”.‚Äč

Bekijk hier de visuele doorkijk van Centrumplan Losser.