Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Start werkzaamheden Centrumplan Losser

Project Gronausestraat, Brinkstraat, Langestraat

Op 11 juni heeft wethouder Jaimi van Essen het startsein gegeven waarmee de werkzaamheden de eerste fase van project 1 van het Centrumplan Losser officieel zijn begonnen. Project 1 bestrijkt een behoorlijk groot gebied nl.: Gronausestraat, Brinkstraat, Langenkamp. En aanpalende straten. Deze fase behelst een deel van de Raadhuisstraat en het Zijland. Project 1 kent in totaal 6 fasen.

Het totale Centrumplan omvat vele projecten, niet alleen bestrating maar ook gevels, herinrichting van pleinen, straatmeubilair, waterbergingen en rioleringen. Het is een integraal plan waarin wordt samengewerkt met vele partners. De bedoeling is wel dat het werk zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd en dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Aanwonenden zijn zoveel mogelijk aangehaakt bij de plannen om verrassingen te voorkomen. Daarnaast is er een buurtconciërge ingezet die de puntjes nog op de i zet en ook tijdens de werkzaamheden contact onderhoudt met de omwonenden.

De werkzaamheden worden ook aangegrepen om wateroverlast in toekomst zoveel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan waterbergingen, vernieuwde rioleringen, afkoppelen van het regenwater. 

Meer weten?

Kom naar de informatieavonden die per fase worden georganiseerd, download de BouwApp of kom een keer langs bij het Projectbureau, iedere donderdag van 11.00-17.00 uur.