Campus Café 17 februari 2022 | Energy & Battery

Wat geeft onze toekomst nieuwe energie? Waar staan we met ontwikkelingen als waterstof en batterij-opslag?

Gaan we door de uitvinding van UT-professor Mark Huijben een ongekende revolutie in batterijwereld tegemoet? En wat gebeurt er allemaal in Almelo? Binnen de waterstof-hub H2 Hub werken onderwijsinstellingen en ondernemers samen aan onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie. Technologie waar onder andere Green Team Twente weer van profiteert. Deze themasessie bruist dus van de energie. Zorg dat u wat van die energie meekrijgt!

Meld je aan voor het Campus Café van 17 februari a.s.!
Datum: Donderdag 17 februari 2022
Tijd:       15.30 - 17.30 uur
Plaats:  Online

Meld u dus snel aan voor deze editie!

Het Campus Café brengt de innovatiecommunity van Twente bij elkaar met breakoutsessies over nieuwe technologieën, innovatief en internationaal ondernemen en het binden van talent. Ondernemers, professionals, onderzoekers en talent krijgen hier de mogelijkheid om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen.

campus café