CDA, VVD en D66 presenteren Coalitieakkoord 2018-2022

Op dinsdag 22 mei 2018 hebben de partijen CDA, VVD en D66 het Coalitieakkoord 2018-2022 met de titel: ‘Met opgestroopte mouwen vooruit. En noe verdan!’ gepresenteerd en ondertekend.

Daarna werd het Coalitieakkoord aangeboden aan burgemeester Kroon. Het Coalitieakkoord is het resultaat van het formatieproces dat vanaf half april onder leiding van formateur Jeroen Goudt heeft plaatsgevonden.

De coalitiepartijen hebben gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met daarin een aantal duidelijke ambities. Tevens ziet de coalitie graag dat de hele gemeenteraad gezamenlijk tot de vorming van een raadsagenda komt.

Ellen Visschedijk (CDA): Om onze ambities waar te kunnen maken, willen we zorg blijven dragen voor een gezonde financiële positie van de gemeente. Daarbij willen we niet dat daarvoor de gemeentelijke belastingen extra worden verhoogd.”

Ook Duurzaamheid is een heel belangrijk inhoudelijk speerpunt in het nieuwe Coalitieakkoord. Jaimi van Essen  (D66): 'Dit is het meest duurzame Coalitieakkoord dat de gemeente Losser heeft gekend. We halen onze duurzaamheidsdoelstellingen naar voren en we stimuleren inwoners en  bedrijven om  zonnepanelen op daken te plaatsen. Tevens gaan we in Losser voor een (Euregionaal) windpark van 6 tot 7 windmolens.'

Harry Heegen (VVD): “we gaan in Losser de mouwen nog eens extra opstropen. In goede samenwerking met de inwoners zelf. We vinden het daarbij belangrijk dat we onze eigen identiteit behouden. Tevens blijven we investeren in een goed ondernemersklimaat en de samenwerking met Duitsland. Hier liggen kansen.”

Ellen Visschedijk noemt nog een aantal andere belangrijke punten uit het Coalitieakkoord: “het bestrijden van armoede bij kinderen is voor deze coalitie een echt speerpunt . Daarnaast wil de coalitie dat de ondersteuning van mantelzorgers op het gebied van advies, informatie, respijtzorg en praktische hulp wordt verbeterd.“

Bgm krijgt akkoord aangeboden

Andere belangrijke punten in het Coalitieakkoord zijn:

  • Het verenigingsleven en de vrijwilligers in de gemeente Losser verdienen meer ondersteuning.
  • Een bereikbaar gemeenteloket, ook buiten kantoortijden. Persoonlijke dienstverlening moet dichtbij blijven. Er komt een pilot met avondopenstelling.
  • De voorzieningen in de gemeente op peil houden.
  • Werken aan een aantrekkelijk buitengebied waar het prettig wonen en recreëren is, maar waar je ook je boterham kunt verdienen.
  • De  kulturhusen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen. Daarom gaan we voor Beuningen en Glane ook de mogelijkheden voor een ‘kleintje kulturhus’ onderzoeken.
  • In het woonbeleid van de gemeente Losser dienen vraag en aanbod voor alle leeftijdscategorieën en doelgroepen zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd.
  • Meer aandacht voor (betaalbare) starterswoningen. Dat geldt ook voor woningen in het middensegment zowel op het gebied van huur als koop.
  • Regelingen en voorzieningen die er vanuit de gemeente Losser zijn gaan we beter bekend maken.
  • In aanvulling op de contactwethouder voor elke dorp komt er nu ook een contactambtenaar voor elk dorp.
  • Onderzoek naar de beste vorm van inzameling en verwerking van afval na 2022 voor de gemeente Losser.

Het volledige Coalitieakkoord 2018-2022 is hier te lezen. Download ook de foto's van de presentatie van het coalitieakkoord: hier en hier.

Fractievoorzitters

Presentatie van de wethouders

De presentatie van de nieuwe wethoudersploeg en de -portefeuilles (inclusief de portefeuille van de burgemeester) staat gepland voor donderdagmiddag 24 mei aanstaande om 14.30 uur in de Grote zaal van ’t Lossers hoes. De officiële benoeming van de wethouders vindt plaats in de raadsvergadering van 29 mei 2018.