Inventarisatie gestegen energieprijzen voor verenigingen en stichtingen

Brief aan het bestuur van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Losser over de gestegen energieprijzen

 

Geacht bestuur,

Via deze mail willen wij inventariseren wat de financiële gevolgen zijn van de gestegen energieprijzen voor verenigingen en stichtingen in de gemeente Losser.

Al in 2021 begonnen gasprijzen te stijgen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er sanctiepakketten van de Europese Unie tegen Rusland ingezet als reactie op de oorlog. Daarop begon Rusland haar gaslevering aan Europa te beperken. De energie- en gasprijzen op de Europese markt stegen sindsdien tot ongekende hoogte. Veel inwoners, bedrijven en instellingen worden getroffen door de gestegen energieprijzen en komen hierdoor wellicht in financiële problemen. Ook verenigingen en stichtingen kunnen geconfronteerd worden met stijgende energieprijzen. Om een beeld te krijgen van de gevolgen hiervan leggen wij een aantal vragen aan uw bestuur voor:

  1. Heeft uw vereniging/stichting al te maken met stijgende energiekosten? Zo ja, kunt u aangeven wat de extra energiekosten zijn? Zo nee, kunt u aangeven wanneer u wel hiermee wordt geconfronteerd?
  2. In hoeverre heeft of verwacht uw vereniging/stichting financiële problemen door de stijgende energiekosten?
  3. In hoeverre heeft uw vereniging/stichting stijgende energiekosten moeten doorberekenen aan leden (via contributieverhoging, kantineprijzen en/of huurders) of heeft u plannen hiervoor?

Vereniging en stichtingen spelen een belangrijke rol in de dorpsgemeenschappen van de gemeente Losser. Als gemeente willen we daarom goed op de hoogte zijn van mogelijke knelpunten, zodat we deze snel kunnen adresseren en waar mogelijk ondersteuning kunnen bieden.

We stellen het op prijs als u bovenstaande vragen zo snel mogelijk, maar in elk geval vóór 24 oktober wilt beantwoorden. We verzoeken u vriendelijk uw reactie te mailen naar m.kleinpoelhuis@losser.nl.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

 

Marco klein Poelhuis

Beleidsmedewerker sport, onderwijshuisvesting, volksgezondheid, subsidies, bibliotheekwerk

Team Bedrijfsbureau

06-126 106 95

m.kleinpoelhuis@losser.nl

Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser
Postbus 90, 7580 AB Losse