Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Bestrijding eikenprocessierups in volle gang

Vorig jaar had heel Nederland last van de eikenprocessierups. Ook in de gemeente Losser konden we de overlast niet helemaal voorkomen. Dit jaar zijn we er op tijd bij en hebben we meer teams aan het werk om de (nesten van) de eikenprocessierups te verwijderen. 

Biodiversiteit/verruiging

In de basis probeert de gemeente Losser de overlast van de eikenprocessierupsen (en andere plaagdieren) te beperken door het uitbreiden van de biodiversiteit. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijker leefgebied voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen zoals verscheidene soorten vogels, insecten en vleermuizen. Op den duur leidt dit tot een ecologische balans waar eikenprocessierups- en vlinder ook deel van uitmaken. U zult dus op steeds meer plekken, met name in de buurt van eikenbomen, ongemaaid gras, bloemenmengsels en nieuw struikgewas tegenkomen.

verruiging bermenbloemstroken

 

Korte termijn

Op drukke plekken met veel overlast (hotspots) zijn we inmiddels begonnen met het wegzuigen van de nesten. Op de website losser.nl\eikenprocessierups kunt u zien waar deze hotspots zich bevinden in Losser, Beuningen, Overdinkel en de Lutte. Ook op andere plekken worden de nesten weggezogen. Hier gaan we de komende weken mee door. We kunnen niet alle plekken tegelijk behandelen. Hierdoor kan het wat langer duren voordat op sommige plekken actie wordt ondernomen. Overigens worden buiten de bebouwde kom niet alle nesten weggezogen. Bomen waarin de eikenprocessierups is aangetroffen markeren we niet langer met een rood-wit lint. In plaats daarvan gebruiken we waarschuwingsborden. Deze plekken/bomen kunt u het beste mijden omdat brandharen en nestresten uit de boom kunnen waaien.

Nesten van de eikenprocessierups melden

Mocht u nesten van de eikenprocessierups zien, verwijder deze niet zelf maar geef dit door aan de gemeente. Dit kan online via de melddesk of via de MijnGemeente app. Naar aanleiding van uw melding controleren we de bomen en leggen we de plek vast in ons systeem. Zo krijgen we een goed beeld van de overlast in de gemeente Losser. 

Help mee de eikenprocessierups te bestrijden

U kunt helpen de eikenprocessierups te bestrijden door te zorgen voor ‘rommelhoekjes’ in uw tuin zodat er meer insecten komen. U kunt ook een ‘insectenhotel’ ophangen, bloembollen planten en zaadmengels van vroegbloeiende bloemen zaaien, nestkastjes ophangen en waterbakjes voor de vogels neerzetten.

Gebruik geen lijmband of plastic folie 

Wat u niet moet doen is lijmband of plastic folie om eikenbomen wikkelen. Lijmband is gevaarlijk voor andere dieren (insecten, vogels, vleermuizen) en het werkt averechts. Wanneer de processie verstoord wordt en de rups gestrest raakt, schieten de rupsen hun brandharen af die verwaaien in de omgeving.  Ook plastic folie helpt niet. Hier lopen de rupsen zonder moeite over heen en gebruiken het in sommige gevallen zelfs als ‘aanknopingspunt’ om een nest te bouwen.
 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie losser.nl\eikenprocessierups.