Bernard Leurinkstraat verbindt centrum straks via de Bleek met het Dinkeldal

De herinrichting van een deel van de Bernard Leurinkstraat in Losser staat op het punt van beginnen, aanstaande maandag starten de werkzaamheden. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, nieuwe bomen vormen straks een bloesemlint en de trottoirs krijgen dezelfde klinkers als die in het centrum. Zowel boven als onder de grond wordt hiermee de verbinding tussen het vernieuwde centrum en het Dinkeldal versterkt. 
Wethouder Jaimi van Essen: “Met het aanpakken van de Bernard Leurinkstraat geven we het Centrumplan Losser een vervolg, zo maken we Losser nog mooier. Daarnaast zorgen we met de herinrichting van deze straat ook voor een verbinding tussen het vernieuwde centrum van Losser en het Dinkeldal. Het hemelwater stroomt straks vanuit het centrum via de Bleek richting de Dinkel, een duurzame en tegelijkertijd slimme oplossing. Ook de bezoeker en toerist weet ons cultuurhistorische monument De Bleek via een heringerichte straat hopelijk beter te vinden. Nu is deze parel nog teveel verstopt”

Werkzaamheden starten maandag 19 april 

Vanaf aankomende maandag 19 april start aannemer Dura Vermeer met de werkzaamheden in een deel van de Bernard Leurinkstraat. De aannemer gaat in de Bernard Leurinkstraat vanaf de kruising met het Martinusplein tot de Sportlaan kruising met de Gildehauserweg aan de slag. Dit betekent dat de kruisingen Bernard Leurinkstraat – Brinkstraat en Bernard Leurinkstraat – Scholtinkstraat vanaf maandag zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Naast ondergrondse werkzaamheden zal er ook boven de grond het een en ander gaan veranderen in de straat. Zo worden er nieuwe bomen geplaatst, worden de drempels verplaatst en krijgen de trottoirs dezelfde uitstraling als die in de rest van het centrum. Wethouder van Essen: “We maken dit deel van de Bernard Leurinkstraat, tussen de Brinkstraat en de Bleek, groener en kleurrijker! Er komt een hele rij nieuwe bomen die in het voorjaar vol met prachtige bloesem zitten. Door de aanleg van een bloesemlint en het toepassen van dezelfde klinkers als die in het centrum, wordt de verbinding tussen het centrum van Losser en het Dinkeldal niet alleen onder de grond, maar ook boven de grond versterkt.”

Het herinrichten van een straat kan de gemeente niet zonder in gesprek te zijn geweest met de bewoners. Wat willen zij graag anders zien? En waar moet de gemeente rekening mee houden in het ontwerp? Ook in de Bernard Leurinkstraat zijn deze vragen gesteld aan de bewoners.
Projectleider Mark Slooijer, van de gemeente Losser: “Wij hebben het eerste ontwerp voorgelegd aan de bewoners van de Bernard Leurinkstraat en aan hen gevraagd of zij hier nog op- of aanmerkingen over hadden. Naar aanleiding van hun opmerkingen zijn er bijvoorbeeld nog extra bomen toegevoegd aan het definitieve ontwerp. Een mooie samenwerking tussen gemeente, bouwteam en bewoners!

Planning

Verwacht wordt dat de doorgang Scholtinkstraat – Sportlaan vanaf vrijdagmiddag 28 mei weer opengaat voor verkeer. Het gedeelte van de Bernard Leurinkstraat vanaf de kruising met de Brinkstraat tot de Scholtinkstraat zal waarschijnlijk 18 juni klaar zijn. Door obstakels in de grond of extreme weersomstandigheden kan deze planning uitlopen. 

Meer informatie is te vinden op https://projecteninlosser.anacon-infra.nl/Bernard_Leurinkstraat.html