Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Belastingverlichting ondernemers Losser

Ondernemers worden hard getroffen door de coronacrisis. De gemeente Losser wil hen tegemoetkomen met een aantal lokale maatregelen. Het college stelt daarom voor dat deelnemers aan de Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor het jaar 2021 geen bijdrage hoeven te betalen. 

“Het voorstel is tweeledig”, zegt wethouder Harry Nijhuis. “Wij willen de ondernemers ondersteunen en de BIZ-bijdrage voor 2021 kwijtschelden. Het bedrag van € 85.000, dat het Centrum Management Losser (CML) hierdoor misloopt, willen we eenmalig als subsidie verstrekken. De BIZ draagt namelijk bij aan een levendig centrum, wat zeker ook na de coronaperiode belangrijk is.” De raad neemt hierover een besluit in de vergadering van 9 maart a.s.

“Ook in De Lutte en Overdinkel wil het college ondernemers ondersteunen om de leefbaarheid op peil te houden”, vervolgt Nijhuis. “De ondernemers in Overdinkel en De Lutte vallen niet onder de BIZ en betalen dus geen ook bijdrage hiervoor. Wel betalen zij contributie aan de ondernemersvereniging. Aan de ondernemersverenigingen in De Lutte en Overdinkel wordt – onder voorwaarden -  een subsidie van € 2.000 verleend.”

De subsidie van de gemeente Losser aan de winkelkernen is onder meer bedoeld voor reuring en promotie, waarbij samenwerking met Tourist Info De Lutte Losser erg belangrijk is. 

Daarnaast zijn er verzachtende maatregelen mogelijk met betrekking tot de toeristenbelasting en de marktgelden. Voor de toeristenbelasting zal geen voorlopige aanslag 2021 worden opgelegd, maar deze wordt pas na dit kalenderjaar geïnd. Hiermee hoeft de ondernemer het bedrag niet voor te financieren, maar functioneert hij als het ware als kassier voor de toeristenbelasting. 

De aanslagen Marktgelden 2021 worden pas per eind juli 2021 door GBTwente opgelegd, waarbij al rekening is gehouden met de mogelijke verminderingen tot en met juni 2021. 
Een marktondernemer die de ter beschikking gestelde plaats niet heeft kunnen innemen, kan doorgaans ontheffing van betaling aanvragen als hij gedurende ‘een aaneengesloten periode van tenminste vier opeenvolgende weken de ter beschikking gestelde plaats niet heeft kunnen innemen’. Aangezien niet te voorspellen is hoe 2021 gaat verlopen, is deze periode van vier weken teruggebracht naar één week afwezigheid.