Basisschoolleerlingen uit Losser slagen voor het praktisch verkeersexamen

Op woensdag 19 mei deden basisschoolleerlingen uit Losser het praktisch verkeersexamen. Al eerder slaagden zij op 4 april 2021 voor het schriftelijk verkeersexamen. Tijdens het praktisch verkeersexamen konden zij in de praktijk laten zien wat ze hebben geleerd.

Verkeersveiligheid staat in de gemeente Losser hoog op de agenda. Nog steeds komen er in Nederland helaas kinderen om in het verkeer. Door jaarlijks een schriftelijk en praktisch verkeersexamen te houden, leren kinderen hoe ze veilig deel kunnen nemen aan het verkeer.

Samen sterk voor een veilig Losser

Vanmorgen vroeg om 9:30 uur was op het Raadhuisplein in Losser het startsein voor de eerste groep basisschoolleerlingen. Het is mooi te zien dat zoveel kinderen weer deelnemen aan dit verkeersexamen. Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Daarom is het zo belangrijk dat zij goed de verkeersregels kennen en verkeerssituaties goed kunnen inschatten. Hiermee kunnen veel ongelukken worden voorkomen. Verkeersveiligheid wordt ook door het onderwijs ondersteund. Met de verkeersouders kijken we naar mogelijkheden om hierin te ondersteunen. Samen maken wij ons sterk voor een veilige gemeente.

Diverse projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid 

De verkeersexamens maken deel uit van een pakket maatregelen in de gemeente Losser om de verkeersveiligheid onder kinderen te bevorderen. Zo zijn aan het begin van april voor groep 6 de voorronden van de verkeersquiz begonnen en zitten de leerlingen nu met smart op de uitslag hiervan te wachten. Voor de zomer zal de finale worden gespeeld, daar wordt hun verkeerskennis getest in de Grote Verkeersquiz Losser. Daarnaast vindt in het najaar en voorjaar weer een fietsverlichtingsactie plaats.  

Verkeersveiligheid oudere verkeersdeelnemers

Het verkeersexamen in de gemeente Losser wordt verzorgd door het verkeersadviesbureau Tref-ik. Dit bureau organiseert en begeleidt meerdere veiligheidsprojecten in de gemeente Losser. Naast de verkeersveiligheid van basisschoolleerlingen is er in de gemeente Losser ook aandacht voor de oudere verkeersdeelnemer. In het najaar van 2021 verzorgt Tref-ik voor deze groep E-Bike-, Scootmobiel- en rijvaardigheidscursussen (BROEM).