Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Basisschool de Wegwijzer krijgt Twents Verkeersveiligheidslabel

Met het verkeersveiligheidslabel wil de provincie, Regio Twente en in het bijzonder de gemeente Losser basisscholen belonen voor hun structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en –veiligheid in en om de school.

Op deze manier kan een basisschool zich onderscheiden als een verkeersveilige school. Een basisschool komt in aanmerking voor het verkeersveiligheidslabel door te voldoen aan een aantal verplichte criteria op het gebied van verkeersveiligheid. 

Criteria:

 • Actieve verkeersouders of verkeerswerkgroep die zorgen voor uitvoering van verkeersprojecten.
 • Goede verkeerslessen van gr. 1 t/m gr. 8, structureel in het jaarlijkse activiteitenplan
 • Theoretisch en praktisch verkeersexamen.
 •  Aandacht voor de veiligheid als het gaat om de school-thuisroute van de kinderen. 
 • Inzet voor een  veilige schoolomgeving.

Op 17 oktober mocht Wethouder Anja Prins de basisschool de Wegwijzer het Twents Verkeersveiligheidslabel overhandigen. Omdat de school aan alle criteria voldoet mag de Wegwijzer zich vanaf 17 oktober een verkeersveilige school noemen.

Uitreiking veiligheidslabel

Wethouder Anja Prins: “Verkeersveiligheid vinden wij als gemeente Losser enorm belangrijk en wij onderstrepen ook de gedachtegang ‘jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen fietsen nu eenmaal heel veel en fietsers zijn de zwakkere verkeersdeelnemer. Hoe eerder je er van bewust bent hoe je je het veiligst in het verkeer kunt bewegen hoe minder ongelukken. Daarom is verkeerseducatie op de basisschool ook zo enorm belangrijk. Ook voor de ouders is het van belang veilig verkeersgedrag te vertonen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het halen en brengen van de kinderen, en aan de nieuwe fietsroute naar de middelbare scholen. Wat wij als gemeente belangrijk vinden is dat er gelukkig een grote betrokkenheid is bij de ouders. Zij kunnen een grote rol spelen in het stimuleren van fietsen, het goede voorbeeld geven, helpen bij de oversteek en het mee organiseren van verkeersprojecten op school. Dit alles in nauwe samenwerking met de verkeersouders.”

Waarom Basisschool De Wegwijzer?

Deze school is heel goed met verkeerseducatie bezig; een kleine opsomming:

 • Actieve verkeersouder die zorgt voor uitvoering van diverse verkeersprojecten.
 • Goede verkeerslessen van gr. 1 t/m gr. 8, structureel in het jaarlijkse activiteitenplan
 • Theoretisch en praktisch verkeersexamen.
 • Aandacht voor de veiligheid als het gaat om de school-thuisroute.
 • Een verkeerswerkgroep die zich ook inzet voor een veilige schoolomgeving.
 • Een goede samenwerking met de gemeente en andere verkeersorganisatie

uitreiking veiligheidslabel