B&W van Losser stemt in met plan voor verbouwing Twents Carmel College

Op 14 februari 2017 is het college van B&W akkoord gegaan met het plan voor de revitalisatie van het gebouw van het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in Losser.

In 2015 heeft de Stichting Carmel een huisvestingsaanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw en uitbreiding van haar schoolgebouw aan de Oranjestraat. Vervolgens is met Stichting Carmel  uitgebreid overleg gevoerd over de mogelijke bouwscenario’s. Uiteindelijk is gekozen voor een plan voor revitalisering en verduurzaming van het héle schoolgebouw. Het gebouw wordt ook multifunctioneler, mede omdat het muziekonderwijs er een mooie en herkenbare plek krijgt. In het gebouw zal door de Stichting Fundament het muziekonderwijs worden verzorgd.
De totale investeringskosten worden geraamd op € 4.430.000  (inclusief btw). 

Inmiddels is gestart met de procedure voor de selectie van een architect en een installatieadviseur. Volgens de planning moet de verbouwing medio november 2018 worden opgeleverd.

Met betrekking tot de onderwijskundige aspecten en de noodzakelijk ruimtelijke capaciteit is door deskundigen, in samenwerking met het Twents Carmel College en de gemeente Losser, onderzoek uitgevoerd naar het gewenste huisvestingsconcept. Tevens is gekeken naar de toekomstbestendigheid wat betreft de leerlingenprognoses en de te verwachten exploitatiekosten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een plan van eisen en een vlekkenplan als uitgangspunten voor het ontwerp.

Tijdelijke huisvesting in basisschool De Basis

Tijdens de bouwperiode is de voormalige basisschool De Basis, aan de Hogeweg te Losser, beschikbaar voor tijdelijke huisvesting van activiteiten van het Twents Carmel College. Afhankelijk van de bouwfase zal hiervan gebruik worden gemaakt.

Prachtig schoolgebouw voor het Twents Carmel College én het Losserse muziekonderwijs

Dankzij de investeringen van de Stichting Carmel en de gemeente Losser staat er in november 2018 een prachtig modern schoolgebouw, dat weer vele jaren vooruit kan. De vernieuwde en toekomstbestendige vestiging van het voortgezet onderwijs én het muziekonderwijs levert een heel belangrijke bijdrage aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de gemeente Losser.

 

Uitgelicht