BOA’s in Losser gaan nu ook beboeten

Van waarschuwen naar beboeten.

Vrijdag 25 januari is de eerste dag waarop de BOA’s in Losser ook over kunnen gaan tot beboeting. De afgelopen periode vanaf de zomer is gebruikt als gewenningsperiode waarin de BOA’s een herkenbaar beeld werden in de gemeente Losser. Zij helpen iedereen herinneren aan de afspraken die gemaakt zijn om Losser tot een veilige plek te laten ontwikkelen waarin je fijn kunt wonen en werken. BOA’s handhaven onder andere de openbare ruimte, denk daarbij aan parkeren, hondenpoep, afval. Daarnaast is het toezicht en de handhaving op de naleving van de Drank- en Horecawet een speerpunt.

Wat zijn de BOA’s tegengekomen?

Een opvallend feit is wel, dat er toch veel mensen parkeren op plaatsen waar dit niet mag (al dan niet bewust) en de blauwe kaart niet neerleggen. Daarnaast blijkt dat afval bijgeplaatst wordt bij de containers. Eerder was opgevallen dat sommige parkeervakken niet goed waren aangegeven; reden om de blauwe vakken nog eens goed te markeren.

Waar gaan de BOA’s vooral op letten?

Speerpunten als het gaat om bekeuren in de openbare ruimte zullen vooral de volgende onderwerpen zijn: het fout parkeren en geen blauwe kaart, aanlijngebod honden/opruimplicht honden en afvaldump. Daarnaast kunnen ze ook tegen diverse andere zaken in de openbare ruimte optreden en dit gaan ze ook zeker doen. Dit hangt ook samen met eventuele klachten die de gemeente ontvangt. Als er klachten binnenkomen, bijvoorbeeld via de Melddesk Openbare Ruimte, dan gaan de BOA’s daar ook gericht aandacht aan besteden.

U heeft een vraag of melding

U kunt altijd de BOA’s op straat aanspreken of een mail kunnen sturen naar het mailadres van de gemeente of een melding via de Melddesk Openbare Ruimte.

Wat zijn de hoogtes van de boetes?

De hoogte van de boete van bijvoorbeeld het niet gebruik maken van de blauwe kaart bedraagt 95 euro (ex. administratiekosten). Deze boete loopt niet via de gemeente, maar via het CJIB en mensen krijgen dan daar dan ook de post van.