Automatische incasso Regiotaxi

De Twentse gemeenten willen er ook in de toekomst voor zorgen dat iedereen in Twente mee kan blijven doen. Vervoer is daarbij belangrijk. Ze zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar nieuwe vervoerders voor het regiotaxivervoer, het leerlingenvervoer en het vervoer van en naar de dagbesteding. Op deze manier kunnen de gemeenten het vervoer waarvoor zij verantwoordelijk zijn, beter organiseren.

Per 1 juli verzorgt Brookhuis het vervoer via de Regiotaxi en het leerlingenvervoer. Vanaf 1 januari 2018 komt daar ook het vervoer van en naar de dagbesteding bij. De inwoners met een actieve indicatie zijn de afgelopen periode door de gemeente via verschillende kanalen geïnformeerd.

Automatische incasso Regiotaxi

Vanaf 1 juli 2017 kunnen inwoners met een pas voor de Regiotaxi de eigen ritbijdrage niet meer contant betalen aan de chauffeur. De Regiotaxipashouders hebben de eigen ritbijdrage in de maanden augustus, september en oktober via een factuur betaald.

Vanaf 1 november wordt de eigen ritbijdrage via een automatische incasso door Brookhuis geïnd. Hiervoor heeft Brookhuis een brief gestuurd aan alle regiotaxipashouders, die het afgelopen jaar gebruik gemaakt hebben van de Regiotaxi. Onverhoopt heeft zich een vertraging voorgedaan in het versturen van de brieven waardoor deze brief pas afgelopen zaterdag ontvangen is. Wij zijn ons bewust van de korte reactietermijn. In de brief wordt gevraagd om een machtiging af te geven voor het innen van de eigen ritbijdrage. Deze machtiging verstrekt de pashouder éénmalig. Als er geen machtiging afgegeven wordt voor de inning van de eigen ritbijdrage, kan de pashouder geen gebruik maken van de Regiotaxi.

Deze laatste zin heeft tot bezorgdheid geleid bij gebruikers van de regiotaxi. We vinden het heel vervelend dat gebruikers van de Regiotaxi door deze brief bezorgd zijn. Dat is onnodig. Samen met Brookhuis is afgesproken dat de retourtermijn voor het terugsturen van de ingevulde machtiging wordt verlengd tot 15 december  en dat reizigers in de maand december gewoon gebruik kunnen maken van de Regiotaxi.

De incasso gebeurt per maand achteraf tussen de 5e en de 10e van de maand. Alleen voor de maanden oktober en november gebeurt dit begin december tegelijk. De eigen ritbijdrage die geïnd wordt, kan bestaan uit:

  • de eigen ritbijdrage van de gereden kilometers in de taxi,
  • indien van toepassing de ritbijdrage voor een meereizende
  • indien van toepassing € 3,- toeslag voor reservering na 21.00 uur.

Hiervan ontvangt de pashouder per maand een overzicht.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Wijz-loket van gemeente Losser via email: wijz@losser.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen tussen 9.00 uur en 10.00 uur via telefoonnummer 053-5377400.