Autismeweek 2017 in Losser

Van 1 tot en met 8 april vindt in Nederland de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Ook in Losser worden in die week speciale activiteiten georganiseerd door de Buurtsportcoaches van de gemeente in samenwerking voetbalvereniging AJC’96, Prosoc en de NVA, afdeling Losser.

Op woensdag 5 april is er een Clinic Passend Voetbal voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar met ADHD, Autisme, een gedragsprobleem of een licht motorische beperking. De 12-jarige Autisme ambassadrice Jo-An Oude Bekke en een voetbalster van FC Twente Vrouwen verrichten samen met wethouder Joop Hassink om 13.45 uur de doelgerichte opening van de clinic. Locatie is AJC’96, Sportpark ’t Hannekerveld in Losser.

Kenniscafé op maandagavond 3 april, aanvang 19.30 uur

Op maandag 3 april organiseren de Nederlandse Vereniging voor Autisme Losser, de Buurtsportcoaches van de gemeente Losser en voetbalaanbieder Prosoc een Kenniscafé voor alle trainers van sportverenigingen uit de gemeente Losser. Doel is de trainers te informeren over het omgaan met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze avond begint om 19.30 uur in het clubgebouw van AJC’96. Aanmelden kan via email op brauma@me.com. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. De avond gaat alleen door bij voldoende deelname.

Clinic PASSEND VOETBAL

Woensdag 5 april wordt er een clinic Passend Voetbal gehouden voor kinderen in de leeftijd 6-16 jaar met ADHD of Autisme of die een licht motorische beperking of een gedragsprobleem hebben. Voetbalaanbieder Prosoc verzorgt deze clinic op de velden van AJC’96. Aanvang 14.00 uur. Prosoc heeft als doel kinderen voor te bereiden op het reguliere voetbal. En als dit niet lukt een vangnet te realiseren, waarbij deze kinderen onderling trainen en wedstrijden spelen. Dit initiatief ondersteunt de gemeente Losser, omdat zij als doelstelling heeft om alle doelgroepen in de samenleving actief te laten zijn binnen een sportvereniging.

Autisme Beleving Circuit

Naast de voetbal clinic is er op woensdag 5 april ook gelegenheid om deel te nemen aan een Autisme Beleving Circuit. De deelnemers ervaren dan zelf wat een kind met ASS ervaart als hij of zij aan het sporten is. Vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging van Autisme, afdeling Losser, begeleiden dit Beleving Circuit.

Aanmelden is noodzakelijk

Belangstellenden wordt verzocht zich, zo snel mogelijk, zowel voor het Kenniscafé als voor de Clinic Passend Voetbal aan te melden. Dan kan via een mailtje naar: brauma@me.com

Uitgelicht