Asfaltonderhoud gedeelte Hogeboekelweg 6 /tm 10 september 2021

Van maandag 6 september tot en met 10 september 2021 vindt asfaltonderhoud plaats aan een deel van de Hogeboekelweg in Losser. Om de werkzaamheden veilig en vlot uit te kunnen voeren wordt het doodlopende deel van de Hogeboekelweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Bereikbaarheid percelen Hogeboekelweg

Tijdens de werkzaamheden zijn de aanliggende percelen beperkt met de auto bereikbaar omdat de bestaande asfaltlaag wordt opgebroken.
De bestaande fundering wordt afgewerkt en kan te voet en in noodgevallen per voertuig gebruikt worden. Eventueel worden loopschotten toegepast om de bereikbaarheid te waarborgen. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse weg- en waterbouw uit Oldenzaal. 

asfaltonderhoud Hoge Boekelweg