Asfaltonderhoud Lossersedijk de Lutte

Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt van 24 augustus tot en met 3 september asfaltonderhoud plaats aan de Lossersedijk. Hierbij wordt de toplaag van de het wegvak vanaf de Beuningerstraat tot de Austweg vervangen. Ook de grasbetontegels worden opnieuw gelegd en er komt een reparatievak tussen de Austweg en de Bentheimerstraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse weg- en waterbouw uit Oldenzaal.

Lossersedijk afgesloten voor doorgaand verkeer

 Om de werkzaamheden veilig en vlot uit te kunnen voeren wordt de gehele Lossersedijk afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Het gemotoriseerde verkeer en het fietsverkeer wordt omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. 

Bereikbaarheid percelen Lossersedijk en deel Austweg

Gedurende de werkzaamheden blijven de aanwonenden en bedrijven aan de Lossersedijk en het doodlopende deel van de Austweg bereikbaar met uitzondering van de dag waarop het nieuwe asfalt wordt aangebracht. Zij worden hierover door de aannemer per brief geïnformeerd.