Asfaltonderhoud gemeente Losser vanaf 21 november

In opdracht van de gemeente Losser voert de Twentse weg- en waterbouw uit Borne in november asfaltwerkzaamheden uit aan diverse wegen (of delen ervan) in de gemeente Losser.

Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden wordt de toplaag van het asfalt vervangen. 

Wegafsluiting

Om het werk veilig en vlot uit te voeren wordt (een deel van) de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroutes voor het gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer worden met borden aangegeven. Aanwonenden en bedrijven blijven bereikbaar met uitzondering van de dag waarop het nieuwe asfalt wordt aangebracht. Zij ontvangen voor die tijd nog een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid.

Waar en wanneer worden de wegen afgesloten

Waar

wanneer

Glanestraat

Vanaf 21 november tot 24 november

Hogeweg Losser, vanaf de Muchteweg tot en met de kruising Möllenbergstraat x Vlasakker

Vanaf 21 november tot 2 december

 

 
Digitale kaart met actuele afsluitingen

U ziet op deze digitale kaart de exacte locaties en de planning of kijk op onze website onder Parkeren vervoer en bereikbaarheid, onder wegwerkzaamheden.