Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Armoedebeleid gemeente Losser zorgt ervoor dat huishoudens (meer) financiële ruimte hebben

Het college van de gemeente Losser heeft onderzoek laten doen naar de effecten van het armoedebeleid op het inkomen van minimahuishoudens in de gemeente Losser. Hierbij ging in het bijzonder de aandacht uit naar het effect op het inkomen als mensen vanuit de uitkering aan het werk gaan. Verder heeft de gemeente een aantal scenario’s laten doorrekenen. Conclusie van het onderzoek is dat werken in vrijwel alle onderzochte situaties loont. Weliswaar hebben landelijke regelingen meer effect op het inkomen van minimahuishoudens, maar de gemeentelijke regelingen zorgen ervoor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor het doen van vrije bestedingen. Het college ziet in de uitkomsten reden om het bestaande armoedebeleid door te zetten.

Minimahuishoudens in de gemeente Losser die aan het werk gaan en daarmee een inkomen verdienen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum kunnen een beroep blijven doen op gemeentelijke regelingen. Ook kunnen zij gratis blijven deelnemen aan bijvoorbeeld sportieve en culturele activiteiten. Hierdoor houden zij meer geld over voor het doen van vrije bestedingen. Alleen huishoudens die meer dan 130% van het wettelijk sociaal minimum verdienen, gaan er niet of in beperkte mate financieel op vooruit. Zij kunnen geen beroep meer doen op gemeentelijke regelingen en ook het bedrag dat zij aan toeslagen van het Rijk ontvangen vermindert. 

Wethouder Anja Prins: “Als gemeente Losser doen we er veel aan om mensen te helpen aan betaald werk. We vinden het belangrijk dat iedereen in Losser naar vermogen mee kan doen en een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Het hebben van een baan heeft zoveel meer waarde dan financieel voordeel alleen. Het hebben van sociale contacten, structuur, een dagritme, en je zelf nuttig voelen draagt bij aan het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Iedereen heeft talent. Als gemeente helpen we graag om dit talent in te zetten om de stap naar betaald werk zo klein mogelijk te maken.”

Armoedebeleid blijft vooralsnog ongewijzigd

Ook heeft de gemeente vier scenario’s laten uitwerken om te kijken welk effect dit heeft op de inkomenssituatie van minimahuishoudens. Het gaat om:

  • Een scenario waarbij de door St. Leergeld gehanteerde grens van 120% naar 130% verhoogd wordt;
  • Een scenario waarbij een (eenmalige) uitstroompremie gedurende één jaar wordt ingevoerd;
  • Een “realistisch” scenario waarbij niet iedereen daadwerkelijk van alle mogelijke regelingen gebruik maakt;
  • Een scenario waar beide partners vanuit een uitkering aan het werk gaan (1 fulltime en de andere parttime). 

De uitkomsten van de uitgewerkte scenario’s geven het college aanleiding om het huidige armoedebeleid door te zetten. Ook blijft het college minima-huishoudens stimuleren om aan het werk te gaan en zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande regelingen.