Anja Prins (VVD) beoogd wethouder in Apeldoorn

Wethouder Anja Prins van gemeente Losser is één van de nieuwe, beoogde VVD wethouders in de gemeente Apeldoorn.

Anja Prins is sinds 2018 actief als wethouder voor de gemeente Losser. Ze was daarvoor Provinciaal Statenlid in de provincie Gelderland. Anja Prins “Na vier jaar als wethouder is het tijd voor anderen om het stokje in Losser over te nemen. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen periode. Ik denk dat Losser mooie stappen voorwaarts heeft gemaakt, ondanks de ingewikkelde tijd van nu.”
Prins was onder meer verantwoordelijk voor verschillende woningbouwprojecten, werk en inkomen, jeugdzorg en de Wmo. Ook werkte ze samen met het onderwijs en is er veel geïnvesteerd in preventie. Bekende trajecten in deze zijn: ‘Losser tegen eenzaamheid’, ‘dementie vriendelijke gemeente’ en Gezonde Leefstijlinterventie, ondersteuning in taalachterstanden en Slimmer fit.

In de afgelopen jaren heeft de woningbouw in Losser een impuls gekregen, onder meer door minder sturen op aantallen, maar meer bouwen naar behoefte. Hierdoor kunnen in gemeente Losser meer woningen voor bijvoorbeeld starters worden gebouwd. Door het combineren van de toekomstige zorgvraag met wonen zijn ook nieuwe woonconcepten ontwikkeld, zoals het Keizershofje. Er zijn afspraken gemaakt met woningbouwcoöperatie Domijn voor het aanwijzen van specifieke woningen voor ouderen en jongeren uit Losser. 
Ook het sociaal domein staat er in Losser goed voor met financiële ruimte om te investeren in preventie om zwaardere zorg te voorkomen.

Anja Prins: “Het verder brengen van complexe opgaven heeft mij altijd voldoening gegeven. Het samenbrengen van mensen, belangen en inhoud vraagt altijd veel creativiteit, geduld, veerkracht en pragmatisme. Het is mooi om langlopende dossiers vlot te trekken. Dat ligt me wel. Zowel in het college als ook in de raad was er een positieve sfeer. De goede samenwerking met inwoners en organisaties in onder meer de zorg en het onderwijs in Losser heb ik als bijzonder prettig ervaren. Het is een mooie uitdaging om straks in mijn eigen gemeente wethouder te mogen worden. Ik neem mijn ervaring van de afgelopen jaren mee. 

Fractievoorzitter van de VVD Losser, Harry Heegen, vindt het jammer dat Anja Prins Twente gaat verlaten: “Anja Prins heeft zich in de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor de Losserse samenleving en voor de VVD. We zijn haar ontzettend dankbaar en wensen haar een mooie volgende stap toe. We zijn er trots op dat we in Losser een bestuurder hebben gehad, die nu haar carrière een vervolg kan geven in de gemeente Apeldoorn, een stad met ruim 160.000 inwoners.”