Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aftrap Mantelzorgonderzoek in de gemeente Losser

Zorg je, onbetaald en vaak voor een langere tijd, voor iemand die ziek is? Dan ben je mantelzorger. De gemeente Losser heeft veel waardering voor mantelzorgers. We willen hen zo goed mogelijk ondersteunen bij hun taken. Daarom laten we een onderzoek uitvoeren. Alle mantelzorgers ontvangen binnenkort een brief van de gemeente. Ook via de krant, social media en posters worden mantelzorgers uitgenodigd om mee te doen. Dit onderzoek loopt van 22 juni tot en met 31 augustus 2020. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om de hulp aan mantelzorgers waar mogelijk te verbeteren.

De aftrap van dit onderzoek vindt plaats met een persmoment door wethouder Anja Prins. Ondersteunend aan de oproep om mee te doen met het onderzoek, hebben we een animatiefilm laten maken. Hierin wordt uitleg gegeven wat we bijvoorbeeld verstaan onder respijtzorg. Deze animatie zal tijdens het persmoment als primeur worden getoond.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn om 15.00 -15.45 uur in zaal 2.21 in het Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser. Het zou fijn zijn als we weten of u aanwezig bent.