Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’

“En noe verdan!”: extra investering van 1,146 miljoen euro

Met opgestroopte mouwen vooruit. “En noe verdan!” is de titel van het huidige coalitieakkoord. Daarin heeft de coalitie in 2018 de thema’s met ambities voor de lopende collegeperiode vastgelegd. Nog niet alle ambities zijn gerealiseerd. Dat ziet de raad ook. Zij ziet graag een versnelling van de uitvoering. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021-2025 hebben de fracties van CDA, VVD, D66, Burgerforum en PvdA het college daarom raadsbreed om een actieplan gevraagd, inclusief financiële dekking, benodigde externe inhuur en tijdsplanning. In het actieplan, dat het college nu voorlegt aan de gemeenteraad, is voor in totaal 19 specifieke projecten de voortgang en uitvoering voor de jaren 2021 en 2022 opgenomen. Per saldo is daarvoor een extra geldbedrag nodig van € 1.146.000. Het college vraagt de raad nu dit geldbedrag ter beschikking te stellen. 

Wethouder Harry Nijhuis: “met nog ruim 15 maanden te gaan in de huidige raadsperiode hebben we nagedacht over welke ambities we nog willen en moeten realiseren uit ons coalitieakkoord. En ook de gemeenteraad heeft raadsbreed om een dergelijk actieplan gevraagd. Dat leveren we nu. Als Losser hebben we op dit moment de financiële ruimte om deze extra investeringen te kunnen doen. Daarom vinden we het als college verantwoord. De projecten in het actieplan hebben betrekking op onze hele gemeente. We schakelen zo een tandje bij of halen activiteiten naar voren in de tijd.”

Onderstaand enkele van de versneld te realiseren ambities: 

 1. Beuningen: Zichtbare start (schop in de grond) kwaliteitsimpuls centrum Beuningen
 2. De Lutte: Buitenruimte dorpshoes ‘Erve Boerrigter’ afmaken
 3. De Lutte: Zichtbare start fase 3 Kwaliteitsimpuls de Lutte, betreffende het centrum
 4. Glane: Zichtbare start kwaliteitsimpuls centrum Glane
 5. Losser: Herontwikkeling voormalige visvijver Nitertweg
 6. Losser: Herontwikkeling voormalige Martinusschool
 7. Beleidsnota Speelvoorzieningen gemeente Losser
 8. Beleidsnota ‘Buitengebied met kwaliteit’ Losser: 
 9. Doorontwikkeling stedenbouwkundige visie dorp Losser
 10. Losser: Haalbaarheidsonderzoek Aloysiuslocatie
 11. Overdinkel: Gebiedsopgave Overdinkel
 12. Losser: Herontwikkeling locatie De Muchte 
 13. De Lutte: ontwikkeling De Lutte-Noord

Het actieplan wordt dinsdag 15 december besproken in de gemeenteraad. De digitale raadsvergadering start om 19.30 uur.