Aantal verpakkingencontainers in centrum Losser binnenkort op andere plek

De verpakkingencontainers en de textielcontainer op de hoek Raadhuisstraat/Kerkstraat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe ondergrondse verpakkingencontainer direct na de rotonde naast de ondergrondse restafvalcontainer aan de Lutterstraat. De bovengrondse verpakkingencontainers aan de Raadhuisstraat/Sint Maartenstraat verdwijnen ook. Nieuw is dat er een ondergrondse verpakkingencontainer aan het Martinusplein bij komt. Deze komt in de plaats van de textielcontainer. Textiel kunt u dan naar het afvalbrengpunt brengen. Daar staan straks 2 textielcontainers buiten de poort. 
 
De nieuwe ondergrondse verpakkingencontainer aan de Lutterstraat wordt in de week van 29 november geplaatst. In die week wordt ook de ondergrondse textielcontainer aan het Martinusplein tot verpakkingencontainer omgebouwd en plaatsen we 2 textielcontainers bij het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg. Zodra de nieuwe containers geplaatst zijn, worden de bovengrondse containers weggehaald. Op de plekken waar de containers verdwijnen, komen tijdelijk infoborden te staan.