Burgerlijke stand van 8 augustus 2017

Huwelijk en partnerschapsregistratie

Dhr. G.M.H. de Cocq van Delwijnen en Mevr. M.S. Wonniger