Burgerlijke stand van 17 september

Huwelijk en partnerschapsregistratie

Dhr. R.L.V.  Kuper en Mevr. R.  Reuvers

Dhr. D.  Elshoff en Mevr. A.J.H.  Noordkamp