Burgerlijke stand van 16 juli 2018

Overleden

 G. van der Genugten V 86j wed. van J. van de Steeg

 H. Platje M 65j geh. met U.A. Plaumann

Huwelijk en partnerschapsregistratie 

Mevr. C.E.M. Venus en Dhr. M.G.B.M. Verheij

 Mevr. N. Rebergen en Dhr. T. van den Hoonaard

 Mevr. L.M.P. Kamphuis en Dhr. R.H.J. Beernink